BAT-slutsatser för industriutsläppsverksamheter

Mer enhetliga krav ställs på utsläpp från industrier inom EU genom branschvisa krav på bästa tillgängliga teknik, BAT, för de cirka 30 branscher som omfattas av industriutsläppsdirektivet. Så kallade BAT-slutsatser införs i Sverige som bindande generella föreskrifter i industriutsläppsförordningen (IUF).

Vägledning

Lagstiftning