Vägledning

BAT-slutsatser för industriutsläppsverksamheter

Avfallsförbränning

BREF-dokumentet för avfallsförbränning är framtaget under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för aktuella anläggningar har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.

BAT-slutsatserna offentliggjordes den 3 december 2019 i EUT (Europeiska unionens officiella tidning).

Från och med verksamhetsåret 2020 ska verksamhetsutövare redogöra, i miljörapporten, för hur dessa slutsatser följs eller planeras att följas.

BAT-slutsatser för avfallsförbränning

BREF-dokument för avfallsförbränning (pdf, EIPPCB)

Branschrelaterad vägledning

Vägledning om BAT-slutsatser för avfallsförbränning (pdf 298 kB)

När BAT-slutsatser har antagits och offentliggjorts skickar Naturvårdsverket ett informationsbrev till berörda tillsynsmyndigheter. Till dess att specifik författningstext infogas i industriutsläppsförordningen (2013:250) kan Naturvårdsverkets informationsbrev om publicering av aktuella BAT-slutsatser vara vägledande.

Naturvårdsverkets informationsbrev om antagna och offentliggjorda BAT-slutsatser för avfallsförbränning (pdf 152 kB)