Data och statistik

Genom data från miljöövervakning, statistik om utsläpp och inventeringar av naturen bidrar Naturvårdsverket med kunskap för att minska påverkan på miljön. Delar av vår statistik tillhör Sveriges officiella statistik.

Statistik per område

Öppna data från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket tillgängliggör många olika typer av miljödata som öppna data. Du hittar dem här.

Läs mer
Båt på sjö.

Sveriges officiella statistik

Naturvårdsverket har ansvaret för Sveriges officiella statistik när det gäller miljö inom områdena avfall, miljötillståndet, utsläpp (till vatten och luft) samt Miljöbalkens tillämpning.

Om Sveriges officiella statistik
Statistik

Utsläpp i siffror

Utsläpp i siffror är Naturvårdsverkets utsläppsregister. Registret innehåller utsläpp och avfallsmängder från cirka 1 300 företag i Sverige som bedriver miljöfarlig verksamhet.

Utsläpp i siffror
Älvsborgsbron