Data och statistik

Genom data från miljöövervakning, statistik om utsläpp och inventeringar av naturen bidrar Naturvårdsverket med kunskap för att minska påverkan på miljön. Delar av vår statistik tillhör Sveriges officiella statistik.

Statistik per område

I fokus

  Sveriges territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser

  Sveriges klimatpåverkande utsläpp har minskat med 29 procent sedan år 1990, och med 2,4 procent senaste året.

  Statistik om klimatpåverkande utsläpp

  Sveriges officiella statistik

  Naturvårdsverket har ansvaret för Sveriges officiella statistik när det gäller miljö inom områdena avfall, miljötillståndet, utsläpp (till vatten och luft) samt Miljöbalkens tillämpning.

  Om Sveriges officiella statistik