Data och statistik

Genom data från miljöövervakning, statistik om utsläpp och inventeringar av naturen bidrar Naturvårdsverket med kunskap för att minska påverkan på miljön. Delar av vår statistik tillhör Sveriges officiella statistik.

Statistik per område

I fokus

  Öppna data från Naturvårdsverket

  Här hittar du Naturvårdsverkets öppna data. Du får gärna använda den och vi hoppas att du med hjälp av den hittar nya intressanta insikter om miljön.

  Läs mer
  Båt på sjö.

  Luftkvaliteten i realtid

   Sveriges officiella statistik

   Naturvårdsverket har ansvaret för Sveriges officiella statistik när det gäller miljö inom områdena avfall, miljötillståndet, utsläpp (till vatten och luft) samt Miljöbalkens tillämpning.

   Om Sveriges officiella statistik
   Statistik

   Utsläpp i siffror

   Utsläpp i siffror är Naturvårdsverkets utsläppsregister. Registret innehåller utsläpp och avfallsmängder från cirka 1 300 företag i Sverige som bedriver miljöfarlig verksamhet.

   Utsläpp i siffror
   Älvsborgsbron