Visby ringmur

På väg mot en bättre miljö

Naturvårdsverket driver och samordnar Sveriges miljöarbete. Tillsammans med många andra arbetar vi för att bevara biologisk mångfald, minska klimatpåverkan och bidra till ett resurseffektivt samhälle.

I fokus

Så fungerar rovdjursförvaltningen

Rovdjursförvaltning handlar om hur vi bäst bevarar rovdjuren i Sverige. Naturvårdsverkets ansvar är bland annat att se till att rovdjurens livsmiljö är stabil och att arter inte minskar till antalet.

Rovdjursförvaltning i Sverige
Lodjur med unge ligger i gräs

Vägledning och stöd

Här har vi samlat Naturvårdsverkets vägledningar för att ge dig effektivt stöd i ditt värdefulla miljöarbete.

Hitta vägledning

Statistik för kunskap och beslutsunderlag

Utforska all statistik

Bidra till samhällsomställningen

Sök bidrag och stöd här