Höga kusten bro en vinterkväll med rök i luften

På väg mot en bättre miljö

Naturvårdsverket driver och samordnar Sveriges miljöarbete. Tillsammans med många andra arbetar vi för att bevara biologisk mångfald, minska klimatpåverkan och bidra till ett resurseffektivt samhälle.

Vägledning och stöd

Här har vi samlat Naturvårdsverkets vägledningar för att ge dig effektivt stöd i ditt värdefulla miljöarbete.

Hitta vägledning

Statistik för kunskap och beslutsunderlag

Utforska all statistik

Bidra till samhällsomställningen

Sök bidrag och stöd här