Mossa och renlav i vårsol.

På väg mot en bättre miljö

Naturvårdsverket driver och samordnar Sveriges miljöarbete. Tillsammans med många andra arbetar vi för att bevara biologisk mångfald, minska klimatpåverkan och bidra till ett resurseffektivt samhälle.

Biologisk mångfald

Vi människor ingår i, och är och helt beroende av den väv av liv som är biologisk mångfald. Den förser oss med maten vi äter, filtrerar vattnet vi dricker och ger oss luften vi andas.

Läs mer om biologisk mångfald här
Blommor vid vägkant

Statistik för kunskap och beslutsunderlag

Utforska all statistik

Vägledning och stöd

Här har vi samlat Naturvårdsverkets vägledningar för att ge dig effektivt stöd i ditt värdefulla miljöarbete.

Hitta vägledning

Bidra till samhällsomställningen

Sök bidrag och stöd här