Höga kusten bro en vinterkväll med rök i luften

På väg mot en bättre miljö

Naturvårdsverket driver och samordnar Sveriges miljöarbete. Tillsammans med många andra arbetar vi för att bevara biologisk mångfald, minska klimatpåverkan och bidra till ett resurseffektivt samhälle.

Sveriges miljömål

Hur går miljöarbetet?

Den fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål 2023 beskriver tillståndet i miljön och svarar bland annat på vad som ytterligare behöver göras för att nå miljömålen.

Fördjupad utvärdering 2023
Två barn i skogen

Statistik för kunskap och beslutsunderlag

Utforska all statistik

Bidra till samhällsomställningen

Sök bidrag och stöd här