Getpors.

På väg mot en bättre miljö

Naturvårdsverket driver och samordnar Sveriges miljöarbete. Tillsammans med många andra arbetar vi för att bevara biologisk mångfald, minska klimatpåverkan och bidra till ett resurseffektivt samhälle.

Vägledning och stöd i miljöarbetet

Tillsynsvägledning till tillsynsmyndigheter. Råd och stöd om tillämpningen av miljöbalken för myndigheter och verksamhetsutövare.

Vägledning och stöd

Data och statistik

Statistik per område