Fridlysta blomväxter

Här hittar du en förteckning över alla Sveriges fridlysta blomväxter (kärlväxter). Dessutom presenteras nio arter med bild och beskrivning.