Vägledning och stöd

Naturvårdsverket vägleder myndigheter och verksamhetsutövare i tillämpningen av miljöbalken. Vi vägleder också om andra frågor, till exempel, hur miljöövervakning ska gå till.

Vägledning och stöd per område

I fokus