Vägledning och stöd

Naturvårdsverket vägleder myndigheter och ger stöd till verksamhetsutövare i tillämpningen av miljöbalken. Vi ger också stöd om andra frågor, till exempel, hur miljöövervakning ska gå till.

Vägledning och stöd per område

I fokus