Stöd och information

Arrangemang i naturen

Simmare i sjö
Granskad: ‎den ‎3‎ ‎oktober‎ ‎2023

Arrangemang i naturen ska underlätta planering av organiserade arrangemang i naturen genom att det ska vara tydligt när och varför dialog eller samråd mellan dels arrangör och länsstyrelsen, dels mellan arrangör och markägare/rättighetsinnehavare behövs.

Syftet med stödet är dels att förtydliga relationen mellan de olika parterna; länsstyrelsen, markägare/rättighetsinnehavare och arrangören, dels att ge stöd till dialog och samverkansprocesser kopplat till arrangemang och att bidra till miljömässigt hållbara arrangemang.

Sidan vänder sig till

Arrangörer, exempelvis ideella organisationer och kommersiella aktörer som organiserar arrangemang i naturen, samt till länsstyrelser och markägare/rättighetsinnehavare.

Bra att veta

Arrangemang i naturen ersätter Allmänna råd (96:4) Orientering och andra friluftsarrangemang samt kompletterar den befintliga Vägledning om organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur och Handbok Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

Ladda ned vägledningarna

Här kan du läsa mer om och ladda ner publikationerna Arrangemang i naturen och Dialog för Arrangemang i naturen.

Läsanvisning

I Arrangemang i naturen kan du läsa om vad du som arrangör behöver tänka på när du planerar ett arrangemang i naturen.

I Dialog om arrangemang i naturen har vi samlat information och konkreta tips till dig som arrangör av arrangemang i naturen, stora och små, för att hålla en konstruktiv dialog med myndigheter, markägare och rättighetsinnehavare, exempelvis jakträttsinnehavare eller samebyar. Att skapa en god relation med länsstyrelsen, markägare eller rättighetsinnehavare kommer underlätta och förbättra ditt arrangemang.

Bakgrund

En extern referensgrupp bestående av, LRF, Svenska Jägareförbundet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Samernas riksförbund, Svenskt Friluftsliv, Länsstyrelsen i Skåne och Västerbotten samt Naturskyddsföreningen, har varit viktiga samverkansparter i översynen av Allmänna råd (96:4) Orientering och andra friluftsarrangemang samt framtagandet av Arrangemang i naturen. Vi har även fått värdefulla synpunkter från bland annat Sametinget samt inhämtat synpunkter via en enkät och en öppen workshop.

Relaterade sidor