Vägledning

BAT-slutsatser för industriutsläppsverksamheter

Ytbehandling med organiska lösningsmedel, inklusive behandling av trä och träprodukter med kemikalier

BREF-dokument för ytbehandling med organiska lösningsmedel, inklusive behandling av trä och träprodukter med kemikalier, IED. BAT-slutsatser för aktuella anläggningar har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.

BAT-slutsatserna offentliggjordes den 9 december 2020 i EUT (Europeiska unionens officiella tidning).

Från och med verksamhetsåret 2021 ska verksamhetsutövare redogöra, i miljörapporten, för hur dessa slutsatser följs eller planeras att följas.

BAT-slutsatser för ytbehandling med organiska lösningsmedel, inklusive behandling av trä och träprodukter med kemikalier (EUR-Lex)

Rättelse av svenska version av BAT-slutsatser för ytbehandling (EUR-Lex)

BREF-dokument för ytbehandling med organiska lösningsmedel, inklusive behandling av trä och träprodukter med kemikalier (pdf)

När BAT-slutsatser har antagits och offentliggjorts skickar Naturvårdsverket ett informationsbrev till berörda tillsynsmyndigheter. Till dess att specifik författningstext infogas i industriutsläppsförordningen (2013:250) kan Naturvårdsverkets informationsbrev om publicering av aktuella BAT-slutsatser vara vägledande.

Naturvårdsverkets informationsbrev om antagna och offentliggjorda BAT-slutsatser för ytbehandling med organiska lösningsmedel, inklusive behandling av trä och träprodukter med kemikalier (pdf 185 kB)