Vägledning

BAT-slutsatser för industriutsläppsverksamheter

Tillverkning av cement, kalk och magnesium

BREF-dokumentet för tillverkning av cement, kalk och magnesiumoxid är reviderat under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för den aktuella produktionen har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.

BAT-slutsatserna offentliggjordes den 9 april 2013 i EUT (Europeiska unionens officiella tidning).

Senast den 9 april 2017 måste kraven i BAT-slutsatserna vara uppfyllda för de verksamheter som omfattas av 14 kap. 9 och 11 §§ (26.70-i och 26.90-i) samt 14 kap. 19 § (26.170-i) i miljöprövningsförordningen (2013:251).

Från och med verksamhetsåret 2014 ska verksamhetsutövare redogöra, i miljörapporten, för hur dessa slutsatser följs.

BAT-slutsatser för tillverkning av cement, kalk och magnesium (EUR-Lex)

BREF-dokument för tillverkning av cement, kalk och magnesium (pdf, EIPPCB)