Vägledning

BAT-slutsatser för industriutsläppsverksamheter

Intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris

BREF-dokumentet för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris är framtaget under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för den aktuella branschen har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.

BAT-slutsatserna offentliggjordes den 21 februari 2017 i EUT (Europeiska unionens officiella tidning).

Från och med verksamhetsåret 2018 ska verksamhetsutövare redogöra, i miljörapporten, för hur dessa slutsatser följs eller planeras att följas.

BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris

BREF-dokument för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris (pdf, EIPPCB)

Branschrelaterad vägledning

För specifik vägledning om BAT-slutsatser gällande anläggningar för djurhållning samt domar och beslut som berör industriutsläppsverksamheter inom djurhållning, hänvisas till Jordbruksverket.

Jordbruksverkets vägledning om anläggningar för intensiv uppfödning av fjäderfä eller gris