Vägledning

BAT-slutsatser för industriutsläppsverksamheter

Produktion av träbaserade skivor

BREF-dokumentet för produktion av träbaserade skivor är framtaget under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för den aktuella branschen har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.

BAT-slutsatserna offentliggjordes den 24 november 2015 i EUT (Europeiska unionens officiella tidning).

Senast den 24 november 2019 måste kraven i BAT-slutsatserna vara uppfyllda för de verksamheter som omfattas av 8 kap. 6 § (20.50-i) miljöprövningsförordningen (2013:251).

Från och med verksamhetsåret 2016 ska verksamhetsutövare redogöra, i miljörapporten, för hur dessa slutsatser följs eller planeras att följas.

BAT-slutsatser för produktion av träbaserade skivor (EUR-Lex)

BREF-dokument för produktion av träbaserade skivor (pdf, EIPPCB)