Vägledning

BAT-slutsatser för industriutsläppsverksamheter

Tillverkning av klor-alkali

BREF-dokumentet för tillverkning av klor-alkali är reviderat under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för den aktuella branschen har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.

BAT-slutsatserna offentliggjordes den 11 december 2013 i EUT (Europeiska unionens officiella tidning).

Senast den 11 december 2017 måste kraven i BAT-slutsatserna vara uppfyllda för de huvudverksamheter som omfattas av 12 kap. del av23, 24, 27 och 28 §§ (24.23-i, 24.24-i, 24.27-i och 24.28-i) i miljöprövningsförordningen (2013:251).

Från och med verksamhetsåret 2014 ska verksamhetsutövare redogöra, i miljörapporten, för hur dessa slutsatser följs.

BAT-slutsats för tillverkning av klor-alkali

BREF-dokument för tillverkning av klor-alkali