Vägledning

BAT-slutsatser för industriutsläppsverksamheter

Icke-järnmetallindustrin

BREF-dokumentet för icke-järnmetallindustrin är framtaget under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för den aktuella branschen har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.

BAT-slutsatserna offentliggjordes den 30 juni 2016 i EUT (Europeiska unionens officiella tidning).

Från och med verksamhetsåret 2017 ska verksamhetsutövare redogöra, i miljörapporten, för hur dessa slutsatser följs eller planeras att följas.

BAT-slutsatser för icke-järnmetallindustrin (EUR-Lex)

BREF-dokument för icke-järnmetallindustrin (pdf, EIPPCB)

Branschrelaterad vägledning

Naturvårdsverkets vägledningsdokument om BAT-slutsatser för icke-järnmetallindustrin är ett levande dokument där vi tar fram och publicerar vägledning allt eftersom behov identifieras.

Vägledning om BAT-slutsatser för icke-järnmetallindustrin (pdf 257 kB)