Ämnesområde

Plast

Plastavfall på strand.

Plast är ett viktigt och allmänt förekommande material i vår vardag. Det har många funktioner som bidrar till att lösa ett antal problem och behov i samhället. Men sättet vi använder plast på idag är i många fall inte hållbart.

Naturvårdsverket arbetar för en hållbar användning av plast. På dessa sidor kan du bland annat läsa mer om för- och nackdelarna med plast, hur användningen kan göras mer hållbar och vilken påverkan plast har på miljön. 

Du kan bidra i arbetet med att göra användningen mer hållbar.  Genom regeringsuppdraget nationell plastsamordning, som Naturvårdsverkets samordnar, kan du delta i seminarier, ta del av informationsutskick och ingå i referensgrupper. 

Miljöproblemen med plast är av global natur och därför har vi som målsättning att stärka regelverk och andra styrmedel på global, regional och nationell nivå. 

Om plast

Plast som hamnar i naturen har stor påverkan på levande varelser, klimatet och miljön.

Plastanvändningen ökar

Plastanvändningen och plastavfall har ökat i Sverige. Det visar en rapport som tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket. Siffror för 2017 som är jämförbara med 2010 visar att plastanvändningen i Sverige har ökat med nästan 300 000 ton per år, eller nästan 30 kg mer plast per invånare och år. Största delen av plast som blir avfall går till energiåtervinning eller bränsle inom industrin, väldigt lite materialåtervinns och blir ny plast. Pantflaskor i plast och delar av förpackningsplasten är några kategorier som materialåtervinns.

Broccoli i plastfolie.

Plast, bra eller dåligt?

Det finns flera exempel på hur plast kommer till nytta för miljön och samhället. Plast är lätt, beständigt och ofta relativt billigt. Men plast är inte alltid det bästa materialet. Baksidan av vår plastanvändning ser vi redan idag, inte minst i världshaven.

Plastens miljöeffekter och miljönyttor

Mikroplast i miljön

Mikroplast är ett samlingsnamn för små plastfragment, upp till fem millimeter. Mikroplast kan från början vara tillverkade som små partiklar eller bildas vid slitage eller nedbrytning av plast. Till exempel konstgräsplaner ger upphov till utsläpp av mikroplaster.

Hållbar plastanvändning - vad du kan göra

Det är hur vi producerar, konsumerar och hanterar plast idag som är orsaken till de problem den bidrar till – rätt använt är plast ett viktigt och värdefullt material. Nedan beskriver vi hur användningen av plast kan bli mer hållbar och hur olika branscher kan bidra i det arbetet.

Färdplan för en hållbar plastanvändning

Naturvårdsverkets färdplan utgör en samlad bild och en riktningsvisare för vart vi ska och vad vi menar med en hållbar plastanvändning. Färdplanen ska också vara en inspiration till handling.

Läs mer
Kanot

Hållbar plastanvändning – plast på rätt plats

En hållbar plastanvändning innebär i korthet att plast används på rätt plats, i resurs- och klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden med minimalt läckage.

Om hållbar plastanvändning
Youtube video

Händer på området

Naturvårdsverket ska vara en drivande i Sveriges arbete med att nå en hållbar plastanvändning. Här hittar du mer om uppdraget, kommande evenemang med fokus på plast och hur du gör för att delta i samordningen, som till exempel seminarier.

Regeringsuppdrag

Nationell plastsamordning

Naturvårdsverket ska vara en drivande i Sveriges arbete med att nå en hållbar plastanvändning. Här hittar du mer om uppdraget, kommande evenemang med fokus på plast och hur du gör för att delta i till exempel seminarier.

Om samordningen
Youtube video

EU:s engångsplastdirektiv i Sverige

Arbetet med att ta fram svensk lagstiftning och stöd för att leva upp till EU:s engångsplastdirektiv pågår. Plastprodukters inverkan på miljön ska minska vilket innebär olika krav för olika typer av plast.

Data och statistik

Här hittar du Naturvårdsverkets statistik inom ämnet plast.

74
kassar per person

Förbrukning av plastbärkassar i Sverige

Årsförbrukningen i Sverige för den typ av plastkassar som mat vanligtvis bärs hem i (2019).

Se fördjupad statistik

Vägledning och stöd

Här samlar vi Naturvårdsverkets stöd om hur plastanvändningen kan bli mer hållbar. Våra vägledningar ska göra det enklare att veta hur man ska följa reglerna. 

  Bidrag

  Publikationer

  Här kan du ta del av aktuella publikationer inom plast, både Naturvårdsverkets egna och andra aktörers.

  Guide till hållbar plastanvändning

  Vilka val kan just er verksamhet göra för att bidra till en hållbar plastanvändning? Och vilken miljönytta kan de ge? Denna guide hjälper dig att svara på dessa frågor.

  Till rapporten

  Hållbar plastanvändning

   Fakta om plast

    Fler publikationer

    Hittar du inte vad du söker? Du kan antingen leta vidare i vår samling av andra aktörers publikationer, eller söka bland Naturvårdsverkets egna.