Ämnesområde

Plast

Plastavfall på strand.

Plast är ett viktigt och allmänt förekommande material i vår vardag. Det har många funktioner som bidrar till att lösa ett antal problem och behov i samhället. Men sättet vi använder plast på idag är i många fall inte hållbart.

Naturvårdsverket arbetar för en hållbar användning av plast. På dessa sidor kan du bland annat läsa mer om för- och nackdelarna med plast, hur användningen kan göras mer hållbar och vilken påverkan plast har på miljön. 

Du kan bidra i arbetet med att göra användningen mer hållbar.  Genom regeringsuppdraget nationell plastsamordning, som Naturvårdsverkets samordnar, kan du delta i seminarier, ta del av informationsutskick och ingå i referensgrupper. 

Miljöproblemen med plast är av global natur och därför har vi som målsättning att stärka regelverk och andra styrmedel på global, regional och nationell nivå. 

Om plast

Plastanvändningen och mängden plastavfall har ökat de senaste tio åren. Siffror för 2020 som är jämförbara med 2010 visar att plastanvändningen i Sverige har ökat med nästan 300 000 ton per år, eller nästan 30 kg mer plast per invånare och år. 

Största delen av plastavfallet, 87 procent, går till energiåtervinning eller bränsle inom industrin, ungefär 10 procent materialåtervinns och blir ny plast. Pantflaskor i plast och delar av förpackningsplasten är några kategorier som materialåtervinns, totalt materialåtervinns upp till 34 procent av dessa.

Broccoli i plastfolie.

Plast, bra eller dåligt?

Det finns flera exempel på hur plast kommer till nytta för miljön och samhället. Plast är lätt, beständigt och ofta relativt billigt. Men plast är inte alltid det bästa materialet. Baksidan av vår plastanvändning ser vi redan idag, inte minst i världshaven.

Plastens miljöeffekter och miljönyttor

Mikroplast i miljön

Mikroplast är ett samlingsnamn för små plastfragment, upp till fem millimeter. Mikroplast kan från början vara tillverkade som små partiklar eller bildas vid slitage eller nedbrytning av plast. Till exempel konstgräsplaner ger upphov till utsläpp av mikroplaster.

Vanliga begrepp inom plastområdet

Bioplast, mikroplast eller biokomposit? Plast förekommer i många former och typer. Här samlar och förklarar vi vanliga begrepp inom plastområdet.

Läs mer
Plastleksaker som ligger utspridda

Hållbar plastanvändning - vad du kan göra

Det är hur vi producerar, konsumerar och hanterar plast idag som är orsaken till de problem den bidrar till – rätt använt är plast ett viktigt och värdefullt material. Nedan beskriver vi hur användningen av plast kan bli mer hållbar och hur olika branscher kan bidra i det arbetet.

Färdplan för en hållbar plastanvändning

Naturvårdsverkets färdplan utgör en samlad bild och en riktningsvisare för vart vi ska och vad vi menar med en hållbar plastanvändning. Färdplanen ska också vara en inspiration till handling.

Läs mer
En kanot och två tält

Hållbar plastanvändning – plast på rätt plats

En hållbar plastanvändning innebär i korthet att plast används på rätt plats, i resurs- och klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden med minimalt läckage.

Om hållbar plastanvändning
Youtube video

Händer på området

Naturvårdsverket ska vara en drivande i Sveriges arbete med att nå en hållbar plastanvändning. Här hittar du mer om uppdraget, kommande evenemang med fokus på plast och hur du gör för att delta i samordningen, som till exempel seminarier.

Aktuellt om plast

Här hittar du de senaste nyheterna, publikationerna och evenemangen som handlar om plast. Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom plastområdet? Gå med i nationell plastsamordning. 

Delta i plastsamordningen
Regeringsuppdrag

Nationell plastsamordning

Naturvårdsverket ska vara en drivande i Sveriges arbete med att nå en hållbar plastanvändning. Här hittar du mer om uppdraget, kommande evenemang med fokus på plast och hur du gör för att delta i till exempel seminarier.

Om samordningen
Youtube video

Engångsplast och andra engångsprodukter i Sverige

Här hittar du information och stöd gällande reglerna om engångsplast och andra engångsprodukter. Engångsprodukters inverkan på miljön ska minska vilket innebär olika krav för olika typer av produkter.

Data och statistik

Här hittar du Naturvårdsverkets statistik inom ämnet plast.

Rapport

Kartläggning av plastflöden i Sverige

Totalt materialåtervanns cirka 10 procent av den plast som sattes på marknaden år 2020 och cirka 87 procent gick till energiutvinning på svenska förbränningsanläggningar och som bränsle i cementindustrin.

Till rapporten
Balar med plastavfall.
14▾
kassar per person

Förbrukning av plastbärkassar i Sverige

Förbrukningen av plastbärkassar per person minskar. Målet inom EU är att senast år 2025 få ner förbrukningen till 40 stycken per person.

Se fördjupad statistik

Vägledning och stöd

Här samlar vi Naturvårdsverkets stöd om hur plastanvändningen kan bli mer hållbar. Våra vägledningar ska göra det enklare att veta hur man ska följa reglerna. 

  Bidrag

  Publikationer

  Här kan du ta del av aktuella publikationer inom plast, både Naturvårdsverkets egna och andra aktörers.

  Guide till hållbar plastanvändning

  Vilka val kan just er verksamhet göra för att bidra till en hållbar plastanvändning? Och vilken miljönytta kan de ge? Denna guide hjälper dig att svara på dessa frågor.

  Till rapporten

  Fakta om plast

   Fler publikationer

   Letar du efter en viss rapport om plast? Sök bland Naturvårdsverkets publikationer på webbplatsen eller i vårt öppna rapportarkiv. Ett urval av rapporter om återvinning och engångsplast finns på sidan Publikationer från andra aktörer.