Hållbar plastanvändning i kommunen

Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material. Det är regeringens vision för framtidens cirkulära ekonomi. Kommunens arbete för en hållbar plastanvändning kan bidra till detta och samtidigt bidra till minskad klimatpåverkan och att bromsa läckage av plast till naturen.

Plast har många goda egenskaper – bland annat är det jämförelsevis billigt, relativt tåligt och kan skräddarsys med olika sammansättningar som passar för olika användningsområden. Samtidigt innebär dagens produktion och användning av plast stora utmaningar, bland annat:

 • 5-10% av Sveriges territoriella växthusgasutsläpp kommer från produktion och förbränning av plast  
 • Plast och mikroplast läcker ut och förblir i naturen  
 • Exponering för farliga ämnen 

Precis som för andra material måste vår användning av plast anpassas för att ingå i en cirkulär ekonomi, så att vi minimerar miljö- och klimatpåverkan. Plast är en av de strömmar som prioriteras särskilt i regeringens strategi för cirkulär ekonomi.  

Med en hållbar plastanvändning menar Naturvårdsverket att: 

 • Plast ska inte förbrukas i onödan. 
 • Plast ska vara tillverkad av råvaror med låg miljöbelastning 
 • Plast ska materialåtervinnas
 • Plast ska vara fri från farliga ämnen
 • Plast ska inte hamna i naturen och skada människor, djur eller natur 

Plastanvändning

Plast används främst i förpackningar, näst mest plast används i byggsektorn och därefter i fordonssektorn. Även sektorn ”övrigt” står för en betydande del av plastanvändning.

Plast i Sverige, fakta och praktiska tips (klimatsynk.se) (kortversion av rapporten nedan) 

Kartläggning av plastflöden i Sverige

Kommunerna Norrköping, Linköping, Uppsala och Karlstad har genom uppföljning av inköp av olika produkter som innehåller fossil plast kartlagt hur mycket (antal eller kilo) av varje produkt som köpts in under ett år i respektive kommun. Tabellen nedan visar en sammanställning över dessa, som gjorts av länsstyrelsen i Gävleborg.  

   Klimatpåverkan från produktion och förbränning av plast

   Plast som tillverkas av nytt, fossilt material och förbränns efter användning ger sammanlagt ett utsläpp på cirka 5 ton koldioxidekvivalenter per ton plast. Produktion och förbränning av plast står för 5-10% av Sveriges territoriella växthusgasutsläpp. 

   I samverkansprojektet Minskad klimatpåverkan från plast i kommunal verksamhet har kommunerna Uppsala, Eskilstuna, Norrköping och Linköping identifierat att verksamheten i kommunerna orsakar cirka 4 000 ton koldioxidutsläpp per år enbart genom sin användning av skoskydd, handskar, förkläden, sopsäckar, soppåsar samt muggar, bägare och bestick.

   Minskad klimatpåverkan från plast i kommunal verksamhet

   Läckage av plast till naturen

   Så kan kommuner bidra till hållbar plastanvändning

   Alla delar av värdekedjan kan och behöver bidra till en hållbar plastanvändning. Kommuner har många viktiga roller i arbetet.

   Kunskapsunderlag

   Här hittar du ett urval av rapporter och länkar som kan underlätta ert arbete för hållbar plastanvändning i kommunen.