Publikation

Principer, råd och exempel för design och kravställande

Guide för hållbar plastanvändning
Olika plastprodukter.

Om rapporten

Plast finns överallt i samhället. Det är inte konstigt eftersom plaster är mångsidiga material som kan ges nästan vilka egenskaper som helst. Dessutom är de ofta lätta och billiga jämfört med andra material och håller länge. Men mångfalden och de olika tillsatserna i plast kan också göra det utmanande att använda vissa plaster i cirkulära flöden.

Denna guide samlar handfasta tips, råd och goda exempel om hur plast kan användas så hållbart och cirkulärt som möjligt.

Författare är Hanna Ljungkvist Nordin och Katja Dvali, Profu, samt Emma Strömberg och Hanna Unsbo, IVL Svenska Miljöinstitutet. Naturvårdsverket har inte tagit ställning till innehållet i rapporten. Författarna svarar för innehållet.

För mer information och vägledning om producentansvar för förpackningar och engångsplastprodukter:

Producentansvar för förpackningar

Stöd och information om engångsplast och andra engångsprodukter

ISBN
978-91-620-7029-8
Utgiven
‎2‎/‎18‎/‎2022
Sidor
38
Författare
Hanna Ljungkvist Nordin, Katja Dvali, Emma Strömberg och Hanna Unsbo.
Omslag publikation.