Nationell samordning för hållbar plastanvändning

Granskad: ‎den ‎22‎ ‎juni‎ ‎2023

Den nationella plastsamordningen ska underlätta och driva på Sveriges omställning mot en mer hållbar plastanvändning. För att skapa möjlighet till omställning har Naturvårdsverket uppdraget att samla och sprida kunskap om makroplast och mikroplast till berörda aktörer. Vi arbetar för att främja dialog, samverkan och vara en pådrivande kraft i plastfrågor. Vi välkomnar alla som arbetar med plast på något sätt att delta. Ju fler som samverkar desto större effekt kan vi få!

Ökad kunskap och samverkan ska underlätta och stärka aktörers arbete med att bidra till miljömålen och FN:s globala hållbarhetsmål genom att arbeta för att nå hållbar plastanvändning. Vi inkluderar alla typer av plast och plastprodukter och vi vänder oss till både privata och offentliga aktörer som på olika sätt har med plast att göra. Ett av våra mål är också att skapa samverkan mellan aktörer. Nationell plastsamordning utförs på uppdrag av regeringen. 

Så deltar du i samordningen

Du kan anmäla intresse att vara med och bidra till omställningen. Fyll i vilka aktiviteter du är intresserad av och inom vilka områden du har ditt fokus för att vi ska kunna rikta våra utskick på bästa sätt. Vi gör också ett utskick cirka varannan månad med nyheter kopplat till plast.

Kontaktformulär

Kunskapsuppbyggnad på olika sätt

Via den nationella plastsamordningen ska du kunna hitta information om alltifrån pågående projekt och statistik till lärande exempel och inspiration, för att du ska kunna skaffa dig kunskap om hur du kan bidra till en hållbar plastanvändning.

Vi sprider informationen via webbinformation, nyhetsbrev, seminarier, konferenser och möten. Vår målgrupp är du som är aktör inom näringsliv, kommuner, regioner, forskare och myndigheter. Hittar du inte vad du letar efter – hör gärna av dig!

Nationell plastsamordning skapar också kunskaps- och erfarenhetsutbyte genom medverkan i olika nätverk, samarbeten och projekt kring aktuella frågor. Vi deltar ofta på evenemang för att sprida kunskap och inspiration. 

Samverkansaktiviteter

Vi har just nu ett antal aktuella arbetsgrupper. Vi startar också upp nya aktiviteter baserat på vilka behov vi fångar upp från omvärlden. Alla aktiviteter är öppna för den som är intresserad och berörd av frågan. Om något nedan fångar ditt intresse hör av dig. 

Cirkulär kommunplast

Samverkan för Cirkulär kommunplast vill främja och påskynda resurssmarta och cirkulära lösningar av kommunplast. Två dialogmöten har hållits under 2022 tillsammans med Avfall Sverige, Upphandlingsmyndigheten, Länsstyrelserna/RUS (Regional Utveckling & Samverkan inom miljömålssystemet) och Ignite Sweden.

Arbetsgrupp återanvändbara förpackningar

Arbetsgruppen har träffats under 2022 och utforskat området återanvändbara förpackningar. Gruppen har nu omformats till en aktiv grupp som arbetar för att ta fram en pilot inom området transportförpackningar i e-handeln. Den större gruppen kommer fortsättningsvis samlas cirka två gånger per år för att utbyta information och samla inspiration. 

Arbetsgrupp internationella processer

Arbetsgruppen samlas cirka en gång per kvartal och utbyter aktuell internationell information från Europeiska plastpakten, Circular Plastics Alliance, standardarbete, Havsalliansen, Havskonventionerna (Helcom/Ospar) etc. 

Plast i vården

Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten, Kansliet för hållbar upphandling, Västra Götalandsregionen har dialogmöten hållits för att inspirera, identifiera gemensamma frågor och samverka. Vi siktar på att bilda bli bättre på att efterfråga resurssmarta och cirkulära lösningar. Vi samverkar även med organisationer utanför Sveriges gränser. 

Forskarnätverk

Ett nätverk av forskare och experter från en rad olika områden med anknytning till både plast och mikroplast.

Myndighetsnätverk

Myndighetsnätverket träffas två gånger om året för att dela med sig av vad som pågår samt hitta synergier. En synergi är initiativet ”hållbara event” som vi ser som en verkstad för omställning där hållbar plastanvändning kan kommuniceras tillsammans med de nationella och globala miljömålen, samtidigt som nya lösningar kan testas i samverkan med eventbranschen.  Myndigheter har tagit fram en potentialanalys om hållbara möten och konferenser inom staten. 

Forskningsfinansiärer

Tillsammans med ett antal forskningsfinansiärer ordnar vi bland annat gemensamma utlysningar och seminarier. Gruppen utbyter också information kring forsknings- och kunskapsbehov. 

Möten med fokus på plast

Nedan hittar du möten och evenemang du kan ta del av för att få nya erfarenheter och öka din kunskap.

Vill du att ditt event ska synas här – hör av dig.

Relaterat innehåll