Nationell samordning för hållbar plastanvändning

Nationell plastsamordning är ett regeringsuppdrag och ska vara en drivande och samlande kraft i Sveriges arbete med att nå en hållbar plastanvändning. Naturvårdsverket har samordningsansvaret och ska förmedla kunskap samt främja dialog och samverkan mellan berörda aktörer.

Kunskapsuppbyggnad på olika sätt 

Nationell plastsamordning är en samlingspunkt med aktuell kunskap och information som näringsliv, kommuner, regioner, forskare och myndigheter behöver i sitt arbete för en hållbar plastanvändning. Detta görs idag via webbinformation, nyhetsbrev, seminarier, konferenser och möten innehållande information om forskningsfinansiärer, pågående projekt, statistik, lärande exempel och inspiration. Detta görs idag via webbinformation, olika nyhetsbrev, på seminarier, konferenser och olika möten.

Nationell plastsamordning ska också erbjuda möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte genom medverkan i olika nätverk, samarbeten och projekt kring aktuella frågor.

Ökad kunskap och samverkan ska underlätta och stärka aktörers arbete med att bidra till miljömålen och FN:s globala hållbarhetsmål genom att arbeta för att nå hållbar plastanvändning.

Så deltar du i samordningen

Du kan anmäla intresse att vara med och bidra till omställningen. Fyll i vilka aktiviteter du är intresserad av och inom vilka områden du har ditt fokus för att vi ska kunna rikta våra utskick på bästa sätt.

Kontaktformulär för att delta i plastsamordningen

Kommande möten med fokus på plast

Nedan hittar du kommande möten och evenemang du kan ta del av för att få nya erfarenheter och öka din kunskap.

Relaterat innehåll