Seminarier och temadagar om plast

Här hittar presentationer och annan dokumentation Naturvårdsverkets temadagar och seminarier om plast.

Den 29 september hade vi en eftermiddag om forskning, med fokus på resultat. Vi fick höra 18 projekt presentera sina resultat och sedan diskutera dessa.

Hela sändningen finns att titta på under en begränsad tid:

På gång inom plastforskningen (youtube.se)

Vill du ha tillgång till presentationen, kontakta henrik.lowenhamn@naturvardsverket.se

Projekten som presenterades var: 

Resurssmart användning
 • Unity - Erik Sundin, Linköpings Universitet
 • 3D-printad kajak - Ting Yang, Rise
 • PulPac - Viktor Börjesson, PulPac
 • Mistra STEPS - Karl Holmberg, Lunds Universitet
Ökad materialåtervinning
 • BeKind - Sofia Klugman, IVL
 • Sluta cirkeln för industriell plast - Alexandra Almasi, IVL
 • Re:palletise - cirkulär ekonomi för lastpallar av plast - Martin Strååt, Novoplast
 • Ett cirkulärt system för emballageplast från byggindustrin - Karin Lindqvist, Rise
 • Ökad cirkuläritet för flexibla barriärförpackningar - Karin Lindqvist, Rise
Minimerat läckage
 • Mikroplaster i ARV - Cecilia Bertholds, Käppala
 • Utveckling av analysmetoder för mikroplast för forskning och miljöövervakning - Martin Hassellöv, Göteborgs Universitet
 • Mikroplast i vattendrag - Brendan McKie, SLU
 • Textil och mikro - Anne-Charlotte Hanning, Rise
Råvara med minimal miljöbelastning
 • Biopitch och Testbädd Nordic - Robin Johansson, Stockholms fotbollsförbund
 • Re:Stick - Anders Holmkvist
 • 100% biobaserad och bionedbrytbar airlaid nonwowen - Maria Wennman, OrganoClick
 • Framställning och cirkulation av PLA från skogsråvara - Marie-Louise Lagerstedt Eidrup, Chalmers Industriteknik
 • Detoxification and recycling of contaminated plastic waste streams with hydrothermal liquefaction (HTL)/solvolysis - Cecilia Mattson, Rise

Med anledning av Europeiska kommissionens (KOM) kommande förordning Utsläpp av mikroplaster – åtgärder för att minska miljöpåverkan höll Naturvårdsverket och SweNanoSafe en workshop den 27 januari 2022. Syftet var att samla in information, önskemål och synpunkter från svenska forskare och experter inför kommissionens samråd som planeras till första kvartalet 2022.

Dokument

Den 18 januari höll vi en heldag om plast med korta dragningar, gruppdiskussioner och ett panelsamtal. Här hittar du programmet och de filmade presentationerna. 

Presentationer från temadag om plast - Plastbubbel 2022 (youtube.se)

Program

09.30 Digitalt mingel

10.00 Dagens program startar med att Naturvårdsverket hälsar välkommen och berättar om vad som händer 2022, om färdplanen för en hållbar plastanvändning och om era förväntningar.

Förmiddagen fortsätter med: 
Tio representanter för plastsamordningen ger sina perspektiv på vad som är utmanande, vad som är roligt och vad man vill göra.

Hur åstadkommer vi en beteendeförändring? 
Johanna Ragnartz, HSR

Svensk opinion kring styrmedel av plast
Karl Holmberg, Lunds universitet

KemI om farliga ämnen, återvinning och mikroplaster

Panel på tema framtidens resurssmarta användning - hur tar vi oss dit?
Kristin Olofsson, trioworld.com
Sebastian Holmström, Inrego
Johan Stenberg, Vinnova
Thomas Thernström, Södertälje kommun

12.10 Lunch

13.00 Eftermiddagen delas upp i två spår. 

Resurssmart användning
Ramboll presenterar resulatet från projektet Framtidens återanvändning. 

IKEA, plastfria förpackningar
Maja Kjellberg, IKEA

CCBuild / återbruk av bygg och möbler
Carina Loh Lindholm, IVL

Smartare take-away
Sophie Charpentier, Chalmers Industriteknik

Återvinning
ReGlove
Adam Backman, Blekinge tekniska högskola

Sotenäs marina återvinningscentral - Vad händer i Testbädden?
Maria Pettersson, Sotenäs marina återvinningscentral

Ökad cirkularitet för flexibla barriärförpackningar av plast
Mattias Andersson, RISE

Vinnova - samarbetsinsats för ökad återvinning
Judit Wefer, Vinnova

14.30-14.45 Paus

14.45 Eftermiddagen fortsätter uppdelad i två spår

Nedskräpning
Beställargruppen för konstgräs: BEKOGR
Pernilla Holgersson, Anthesis group/BeKOGR

Operation Clean Sweep
Henrik Oxfall, IKEM

Mikroplast från textiltvätt
Anne-Charlotte Hanning, RISE

Stockholms stads handlingsplan för mikroplast
Maria Azzopardi, Stockholm stad

Håll Sverige Rent om sitt förebyggande arbete med förskolor och skolor
Kristina Bjerka, Håll Sverige Rent

Råvara
Biobaserad råvara till plast - nuläge och trender
Emma Strömberg och Thomas Rydberg, IVL

Biobaserad plast - en del i omställningen till en hållbar plastanvändning
Marie-louise Lagerstedt Eidrup, Chalmers industriteknik

Hur jobbar Volvo för att bli mer cirkulära
Christian Claeson, Volvo

Presentation av guiden: "Att efterfråga och designa rätt"
Hanna Ljungkvist Nordin, Profu

16.15 Avslut och reflektion

16.30 Mingel

Relaterade sidor