Forskning

Vandrare i ett öppet landskap

Naturvårdsverkets verksamhet baseras på bästa tillgängliga kunskap och forskningsresultat är ett viktigt underlag för att driva miljöarbetet framåt.

Naturvårdsverket finansierar forskning som speglar samhällets utmaningar inom områdena miljö och vilt. Forskningsprogrammet Vindval är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Utlysningar

Här hittar du våra utlysningar av forskningsmedel från miljöforskningsanslaget och ur Viltvårdsfonden.

Aktuellt