Forskning

En spiraltrappa

Naturvårdsverket har ett miljöforskningsanslag för miljöforskning samt forskningsmedel ur Viltvårdsfonden för viltforskning. Programmet Vindval drivs av Naturvårdsverket och finansieras av Energimyndigheten.

Miljöforskningsanslaget

Naturvårdsverket arbetar löpande för att ta in ny kunskap i miljöarbetet. Till vår hjälp har vi miljöforskningsanslaget. Ett anslag på cirka 94 miljoner kronor årligen som används för att finansiera forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete.

Viltforskning

Forskningsmedel ur Viltvårdsfonden ska användas för att utveckla vetenskapligt baserad kunskap till stöd för hållbar förvaltning av vilt som naturresurs.

Utlysningar

Här hittar du våra utlysningar av forskningsmedel från miljöforskningsanslaget och ur Viltvårdsfonden.

Vindval

Vindval är ett forskningsprogram om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Vindvals logotyp

Forskningsprogrammet Vindval finansieras av Energimyndigheten.

För forskare och granskare

För dig som är forskare eller granskare av ansökningar har vi samlat instruktioner och information om processerna för att söka bidrag ur Miljöforskningsanslaget och Viltvårdsfonden.