Utlysningar

Naturvårdsverket utlyser medel till forskning inom fyra områden: vattenkraftens miljöpåverkan, minskat matsvinn, dagvatten samt ett forskningsprogram - Hållbar klimatomställning och klimatanpassning.

Stängda utlysningar

Här hittar du Naturvårdsverkets tidigare utlysningar.

Se de stängda utlysningarna