Utlysningar

Naturvårdsverket utlyser medel till forskning inom fyra områden: vattenkraftens miljöpåverkan, minskat matsvinn, dagvatten samt ett forskningsprogram - Hållbar klimatomställning och klimatanpassning.