Utlysningar

Naturvårdsverket utlyser medel till forskning inom tre områden: syntesanalyser om avloppsvatten och övergödning, digitalisering som stöd för en hållbar förvaltning samt multifunktionalitet i landskapet – vägar till omställning.