Tidslinje

Tidslinjen utgår från de krav och datum som finns i de nya förordningarna som regeringen har beslutat om.

Förordningarna gör att reglerna i EU:s engångsplastdirektiv börjar gälla i svenska lagstiftning. De innehåller även några regler som inte kommer direkt från direktivet.  

Regeringen har också beslutat om ändringar i flera befintliga förordningar och där det införs nya krav och datum så har de viktigaste tagits med i tidslinjen. Tidslinjen ska inte ses som heltäckande. 

5 juni 2019

3 november 2021 

Regeringen fattade en rad beslut som innebär att Sverige genomför EU:s engångsplastdirektiv samt vidtar ytterligare några nationella åtgärder. 

1 januari 2022 

Förbud mot vissa engångsplastprodukter och krav på märkning: Exempel på sådana produkter som förbjuds är bestick, tops, sugrör samt frigolitförpackningar för take away. Krav på märkning gäller för till exempel tamponger, tobaksvaror med filter, våtservetter och muggar. 

1 januari 2022 

Tre nya producentansvar införs: Producentansvar införs för våtservetter, ballonger samt för vissa tobaksvaror och filter.  

1 januari 2022 

Mål för minskad nedskräpning som gäller fimpar, ballonger, våtservetter och förpackningar som är engångsplastprodukter. Alla producenter av de produkter som målen gäller ska effektivt bidra till att nå målen. 

1 januari 2022 

Krav på information till konsumenter: Producenter av vissa produkter som skräpar ner (exempelvis tuggummi, portionssnus, bindor och tamponger) ska informera om hur produkten ska hanteras när den ska slängas och om de negativa miljöeffekter som de ger upphov till om de inte hanteras rätt. 

1 januari 2022 

Mål för minskad förbrukning: Alla aktörer som yrkesmässigt tillhandahåller eller använder muggar och matlådor som är engångsplastprodukter i sin verksamhet ska aktivt arbeta för att nå målen. Målet är att förbrukningen av muggar och matlådor som är engångsplastprodukter ska ha minskat med 50 % till år 2026 jämfört med år 2022.  

30 april 2022 

Förbud mot att använda konfetti som innehåller plast utomhus. Det är omöjligt att städa upp konfetti och användningen av plastkonfetti utomhus bidrar till tillförseln av mikroplast i naturen. 

2023 

Naturvårdsverket genomför under året de första skräpmätningarna. Skräpmätningen ska ske vid två olika tillfällen under året ska sedan upprepas vartannat år. Resultatet från skräpmätningarna ska ligga till grund för att fastställa nedskräpningsavgiftens storlek. 

1 januari 2023 

Producentansvar för fiskeredskap införs. 

 • Krav för producenter av fiskeredskap: Skyldighet för producenter att anmäla sig till Naturvårdsverket (regeln får tillämpas från 1 november 2022)  
 • Mål för insamling av avfall som utgörs av fiskeredskap. 

1 januari 2023 

Nya krav för producenter av vissa tobaksvaror och filter:  

 • Skyldighet för producenter att anmäla sig till Naturvårdsverket (regeln får tillämpas från 1 november 2022) 
 • Skyldighet för producenter att anlita eller själv tillhandahålla en producentansvarsorganisation 
 • Skyldighet för producentansvarsorganisationer att anmäla sig till Naturvårdsverket (regeln får tillämpas från 1 juli 2022) 

1 januari 2023 

Det ska finnas insamlingssystem för fimpar: I producentansvaret för vissa tobaksvaror och filter ingår att producentansvarsorganisationer ska se till att det finns insamlingskärl där folk kan slänga sin fimp. Kärlen ska sättas upp på platser utomhus där många människor normalt vistas och kommunen har renhållningsansvar men får inte sättas upp där det är rökförbud. 

Kommunerna får skyldighet att underlätta insamlingen av fimpar. 

1 januari 2023 

Nya krav för producenter av våtservetter: Skyldighet för producenter att anmäla sig till Naturvårdsverket (regeln får tillämpas från 1 november 2022) 

1 januari 2023 

Nedskräpningsavgift införs: Den första delen av nedskräpningsavgiften införs och producenter av de engångsplastprodukter som skräpar ner mycket, till exempel fimpar, godispapper och matlådor, måste betala en årsavgift till Naturvårdsverket. Årsavgiften ska täcka Naturvårdsverkets kostnader för handläggning, administration och utbetalning av avgifterna, skräpmätningar samt för att lämna information till konsumenter om engångsprodukter. 

1 januari 2023 

Fler drycker ska säljas i pantförpackningar: Undantaget för drycker som inte är konsumtionsfärdiga samt undantaget för frukt-, bär- och grönsaksjuicer tas bort. De ska nu också säljas i pantflaskor och burkar med pant. 

1 januari 2023 

Nya krav på retursystemen för plastflaskor och metallburkar: Retursystemen måste till exempel sätta upp insamlingskärl för pantflaskor och -burkar på platser utomhus. Plastflaskor och metallburkar för drycker som exempelvis öl, vatten och läsk, måste sedan tidigare ingå i ett godkänt retursystem. Annars får de inte säljas i Sverige. Retursystemet ser till att materialet tas om hand och blir till nya förpackningar eller andra produkter. 

31 mars 2023 

Nya och utökade krav på rapportering för producenter:  

 • Producenter för vissa tobaksvaror och filter ska rapportera om hur många produkter de har släppt ut på marknaden.  
 • Producenter för förpackningar ska rapportera i fler produktkategorier eftersom det i rapporteringen tydligare ska framgå vilka engångsplastprodukter det handlar om.  
 • Producenter för fiskeredskap  ska rapportera om hur många produkter de har släppt ut på marknaden.   

Rapporteringen sker till Naturvårdsverket och ska göras årligen senast 31 mars. 

31 mars 2023 

Nya krav på kommuner: kommunerna måste redovisa kostnader som kommunen har haft föregående år för att städa upp och ta hand om skräp på vissa platser samt hur mycket fimpar som städats upp. Rapporteringen sker till Naturvårdsverket och ska göras årligen senast 31 mars. 

31 december 2023 

Senast 31 december ska Naturvårdsverket redovisa en första översyn gällande nedskräpningsavgiften till regeringen. En översyn ska därefter göras vartannat år.  

1 januari 2024 

De engångsmuggar som innehåller mer än 15 % plast förbjuds. Sedan tidigare finns förbud mot plastmuggar i frigolit. 

1 januari 2024 

Serveringar ska kunna erbjuda mat och dryck i återanvändbara muggar och lådor. Den som säljer mat eller dryck i en engångsmugg eller engångsmatlåda ska kunna erbjuda detta i lådor och muggar som kan återanvändas. De återanvändbara lådorna och muggarna ska ingå i ett rotationssystem så att de kan användas igen. 

1 januari 2024 

Nya krav för producenter av ballonger: Skyldighet för producenter att anmäla sig till Naturvårdsverket (regeln får tillämpas från 1 november 2023) 

1 januari 2024 

Nästa del av nedskräpningsavgiften införs och producenter av vissa engångsplastprodukter som exempelvis matlådor, muggar, och tobaksvaror med filter ska börja betala produktavgift. 

Produktavgiften ska gå till kommunerna som ersättning för att de städar upp skräpet från dessa produkter. 

15 februari 2024 

Nya krav på rapportering för kommuner: Kommuner som genom en överenskommelse med en producentansvarsorganisation om att den i stället för producentansvarsorganisationen ska samla in och behandla fimpar ska lämna uppgifter om uppskattad vikt på fimparna som samlats in under föregående år. Rapporteringen sker till producentansvarsorganisationen och ska göras årligen senast 15 februari. 

31 mars 2024 

Nya krav på rapportering för producentansvarsorganisation för filter och tobaksvaror med filter: producentansvarsorganisationer ska rapportera om hur mycket fimpar som samlats in. Rapporteringen sker till Naturvårdsverket och ska göras årligen senast 31 mars. 

31 mars 2024 

Nya och utökade krav på rapportering för producenter:  

 • Producenter för ballonger och våtservetter ska rapportera om hur många produkter de har släppt ut på marknaden.  
 • Producenter för engångsflaskor för dryck som tillverkats av PET ska rapportera om hur mycket återvunnen plast som har använts i flaskorna 

Rapporteringen sker till Naturvårdsverket och ska göras årligen senast 31 mars. 

3 juli 2024 

Korkar och lock ska sitta fast på flaskor. Krav på att producenter av dryckesbehållare ska utforma behållarna så att korkar och lock som är gjorda av plast är fästa vid behållaren under hela användningen. 

31  december 2024 

Nya krav för producenter av fiskeredskap:  

 • Skyldighet för producenter att anlita eller själv tillhandahålla en producentansvarsorganisation 
 • Skyldighet för producentansvarsorganisationer att anmäla sig till Naturvårdsverket (regeln får tillämpas från 1 januari 2024)  

31 december 2024 

Det ska finnas insamlingssystem för avfall som utgörs av fiskeredskap. I producentansvaret för fiskeredskap ingår att producentansvarsorganisationer ska: 

 • samla in fiskeredskap på lättillgängliga platser,  
 • hämta fiskeredskap som samlats in av kommuner, 
 • hantera insamlade fiskeredskap i enlighet med miljöbalken,  
 • betala en avgift som ska täcka kommunernas insamlingskostnader och  
 • informera konsumenter om hur fiskeredskap ska hanteras när de ska slängas och om de negativa miljöeffekter som de ger upphov till om de inte hanteras rätt.  

1 januari 2025 

Nedskräpningsavgift, både årsavgift och produktavgift, införs även för ballonger och våtservetter. 

1 januari 2025 

Dryckesflaskor av PET ska senast 2025 innehålla minst 25 procent återvunnen plast.  

31 mars 2026 

Nya krav på rapportering för producentansvarsorganisation för fiskeredskap: producentansvarsorganisationer ska rapportera om hur mycket fiskeredskap som samlats in och vilka producenter som anlitat organisationen. Rapporteringen sker till Naturvårdsverket och ska göras årligen senast 31 mars. 

31 mars 2026 

Nya krav på rapportering för kommuner: kommuner ska lämna uppgifter om mängden fiskeredskap som samlats in under föregående år och vad kommunens kostnad för detta. Rapporteringen sker till Naturvårdsverket och ska göras årligen senast 31 mars.  

1 januari 2029 

Även flaskor och burkar med mejeriprodukter ska pantas. 

1 januari 2030 

Alla dryckesflaskor av plast ska senast 2030 innehålla minst 30 procent återvunnen plast. 

31 mars 2030 

Utökade krav på rapportering för producenter för förpackningar: producenter ska rapportera om hur mycket återvunnen plast som har använts i dryckesflaskor som är engångsprodukter. Rapporteringen sker till Naturvårdsverket och ska göras årligen senast 31 mars.