STRÅNG UV-indikator

Syftet med delprogrammet är att ta fram och förbättra den rumsliga tillgången av data för globalstrålning, fotosyntetiskt aktiv strålning, UV-strålning, direktstrålning samt solskenstid. Det ska också ta fram underlag för användning inom miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö. Andra användningsområden är till exempel solinstrålningens inverkan på algblomning.

Modell utvecklad av SMHI

Modellen har utvecklats av SMHI med medel från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Naturvårdsverket. I samband med den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt och revisionen av programområde Luft tog Naturvårdsverket över finansieringen av driften av modellen från SSM.

Data produceras dagligen i STRÅNG. Dessa gäller föregående dygn och ett område som täcker en stor del av norra Europa. Databasen levererar timvärden. Den rumsliga upplösningen är cirka 2,5 km.

Utförare är SMHI.

Beskrivning av delprogram

Externa länkar