Ämnesområde

Luft

Luftballong i himlen
Granskad: ‎den ‎20‎ ‎mars‎ ‎2024

Luften i Sverige är bra jämfört med i många andra delar av världen. Men effekter av luftföroreningar finns även här hos oss och det finns fortfarande mycket kvar att göra för en bättre luftmiljö.

En mängd olika aktiviteter i samhället bidrar till att luftföroreningar uppstår. De bildas bland annat vid förbränning eller uppkommer i processutsläpp vid industrier. Trafiken orsakar utsläpp av gaser och partiklar från förbränning i motorn samt partiklar från förslitning av bromsar, hjul och vägbana.

Luftföroreningarna påverkar både människors hälsa och miljön. De är kopplade till bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar. Svenska studier beräknar att luftföroreningar orsakar tusentals förtida dödsfall i Sverige varje år.

Om luftföroreningar

  Luft & miljö 2023

  Det mesta du behöver veta om partiklar i luft

  Partiklar finns i all luft vi andas och kan påverka människors hälsa. I den här rapporten har vi samlat kunskap om partiklar, hur de påverkar oss och hur vi väljer rätt åtgärder.

  Luft & miljö 2023 – Partiklar
  En pojke och en svart katt sitter i ett fönster och tittar ut
  Statistik

  Utsläpp och halter

  Hur ren är luften idag och vad ser vi för trender i utsläpp och halter av luftföroreningar genom åren? Hur uppfylls nationella och internationella krav?

  Läs mer om luftstatistik
  Bropelare

  Data och statistik

  Mer statistik om luft
   Luft

   Internationellt arbete

   Luftföroreningar respekterar inte landgränser. De luftföroreningar som släpps ut i andra länder har en stor påverkan på hälsan och miljön i Sverige. Och svenska föroreningar påverkar även andra länder.

   Internationellt arbete med luft
   En person går över en bro i Amsterdam

   Vad görs för att förbättra luftkvaliteten?

   För att nå luftrelaterade miljömål samt andra nationella och internationella åtaganden är styrmedel ett viktigt verktyg. Genom att analysera olika styrmedel får vi bättre kunskap om vilka åtgärder som är lämpliga att vidta.

   Styrmedel och åtgärder
   Luft

   Elda rätt och bidra till en bättre miljö

   Utsläpp från vedeldning beräknas bidra till att cirka 1 000 personer om året dör i förtid. Sot från eldningen har också en klimatpåverkan. Det här kan vi ändra på genom att elda på rätt sätt.

   Råd om vedeldning
   Youtube video

   Aktuellt

    Vägledning och stöd