Ozonskiktets tjocklek

Delprogrammet bidrar till att följa tidsmässiga förändringar av ozonskiktets tjocklek i atmosfären över Sverige. Resultaten används vid uppföljning av miljökvalitetsmålen Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö.

I samband med att hotet mot ozonskiktet blev alltmer uppenbart 1970–1980 tillkom Wienkonventionen till skydd av ozonskiktet samt Montrealprotokollet och dess tillägg. Inom ramen för dessa behövdes nationella och internationella mätningar av tillståndet hos ozonskiktet.

Syftet med delprogrammet är att göra det möjligt att följa ozonskiktets utveckling nationellt, bidra till det internationella utbytet av kvalitetssäkrade data samt ge nationell information om tillståndet för ozonskiktet.

Mätningar görs vid två platser i Sverige. Data rapporteras internationellt, dels till World Ozone and Ultra Violet Data Centre (WOUDC), dels till det internationella utbytet med WMO (World Meteorological Organization ) Global Ozone Observing System.

Utförare är SMHI.

Beskrivning av delprogrammet

Externa länkar