Från virtuell viltturism till medborgarforskning

Möten med vilda djur förmedlas i allt högre utsträckning via skärmar. Forskningsprojektet undersöker allmänhetens föränderliga relationer till vilt i en tid av digital viltövervakning, livesändningar och appar för såväl medborgarforskning och eget intresse.

Forskarna undersöker digitala praktiker och preferenser hos användarna. Man undersöker också vilka konsekvenser den digitala övervakningen och dokumentationen får. Hur påverkar digitala möten med vilt relationen människa-vilt i bred bemärkelse och kan digitala möten övergå i fysiska möten? Hur kan digital övervakning komma förvaltning och bevarande tillgodo?

Projektets tre metoder är: 

  1. produktionsplatser för kamerafångst av vilda djur (fältobservationer på inspelningsplatser)
  2. webbplatser för onlinekonsumtion (etnologiska observationer av webbplattformar för digitalt vilt)
  3. intervjuer med användare som resonerar kring digitalt vilt. 

Fallstudier representerar olika sätt att digitalt reproducera vilt i Sverige: Sveriges Televisions Den stora älgvandringen (streaming för underhållning), samt Svenska jägareförbundets satsning Viltbild (med syftet att bidra med information till viltförvaltning).

Projektet ska bidra med kunskap om hur olika grupper i samhället – till exempel jägare, stadsbor och naturvänner – producerar och konsumerar digitala bilder av vilda djur, samt om vilka konsekvenser det kan få. Ett mål är att ta fram en digital etikett för viltövervakning som även beaktar viltets integritet. En rekommendation för webbutvecklare som streamar vilda djur ska också tas fram.

Digitaliseringen är en av de så kallade megatrender som påverkar viltförvaltningen i Sverige i dag och i framtiden. I Naturvårdsverkets viltforskningsstrategi efterfrågas forskning om digitaliseringen och framväxten av nya teknologier och vilken betydelse det kan få för förvaltningen.

Fullständig titel

Från virtuell turism till medborgarforskning: En empirisk undersökning av hur allmänheten producerar och konsumerar digitalt vilt

Finansiering

Projektet finansieras ur Viltvårdsfonden med 3 900 000 kronor i anslag för 2023–2025.

Pågår

2023–2025

Projektansvarig

Erica von Essen, Stockholms universitet, erica.von.essen@socant.su.se

Kontaktperson på Naturvårdsverket

Anders Lundvall, forskningssekreterare, anders.lundvall@naturvardsverket.se

Elin Viksten, forskningskommunikatör, elin.viksten@naturvardsverket.se