Mot en jämställd och hållbar viltförvaltning

Projektet syftar till att utveckla ny tvärvetenskaplig kunskap om genusaspekter och villkor för jämställdhet i viltförvaltningen.

I Naturvårdsverkets forskningsstrategi för svensk viltforskning sägs att en viltförvaltning i balans tillåter alla lika tillgång till naturens värden. Men svensk viltförvaltning har länge varit ett mansdominerat område. Projektet syftar till att utveckla ny tvärvetenskaplig kunskap om genusaspekter och villkor för jämställdhet i viltförvaltningen. Ett mål är att bidra till och säkerställa kvaliteten på det jämställdhetsarbete som redan sker inom viltförvaltningen.

Finansiering

Projektet finansieras ur Viltvårdsfonden med 3 250 000 kronor i anslag för 2021–2023.

Pågår

2021–2023

Projektansvarig

Maria Johansson Savilahti, Luleå tekniska universitet, maria.5.johansson@ltu.se

Kontaktperson på Naturvårdsverket

Anders Lundvall, forskningssekreterare, anders.lundvall@naturvardsverket.se

Elin Viksten, forskningskommunikatör, elin.viksten@naturvardsverket.se