Viltförvaltning: Lärdomar för policy och praktik

I den här kunskapssammanställningen ska befintlig kunskap inventeras och sammanställas. Målet är att formulera rekommendationer för policy och praktik utifrån dessa lärdomar.

De senaste årens reformer inom svensk viltförvaltning har adresserats i många vetenskapliga studier. Fortfarande saknas dock en samlad bild av den genomförda forskningen och vilka lärdomar som kan vara till nytta för dagens förvaltning. I den här kunskapssammanställningen ska befintlig kunskap inventeras och sammanställas. Målet är att formulera rekommendationer för policy och praktik utifrån dessa lärdomar.

Fullständig titel

Viltförvaltning: Inventering av kunskap för att identifiera lärdomar för policy och praktik

Finansiering

Projektet finansieras ur Viltvårdsfonden med 1 020 000 kronor i anslag för 2021–2022.

Pågår

2021–2022

Projektansvarig

Annica Sandström. Luleå tekniska universitet, annica.sandstrom@ltu.se

Kontaktperson på Naturvårdsverket

Anders Lundvall, forskningssekreterare, anders.lundvall@naturvardsverket.se

Elin Viksten, forskningskommunikatör, elin.viksten@naturvardsverket.se