Navigera viltkonflikter

Syftet med projektet är att ge viltförvaltare, myndigheter och forskare en nyanserad förståelse och kategorisering av viltkonflikter med utgångspunkt från individens perspektiv.

Relationer, kommunikation och samverkan är prioriterat av viltförvaltare och lyfts i Naturvårdsverkets strategi för svensk viltförvaltning. Effektiv kommunikation, framgångsrik samverkan, och relationsbyggande kräver att alla berörda aktörer har en gemensam och tillräckligt detaljerad terminologi för att förstå varandra. En viktig del av viltförvaltningen är att minimera viltkonflikter. Dessa konflikter kan omfatta flera områden, till exempel såväl viltskador som sociala konflikter, vilket kan försvåra kommunikationen och leda till förödande missförstånd och frustration. Syftet med projektet är att ge viltförvaltare, myndigheter och forskare en nyanserad förståelse och kategorisering av viltkonflikter med utgångspunkt från individens perspektiv.

Finansiering

Projektet finansieras ur Viltvårdsfonden med 495 000 kronor i anslag för 2021.

Pågår

2021

Projektansvarig

Ann Eklund, Sveriges lantbruksuniversitet, ann.eklund@slu.se

Kontaktperson på Naturvårdsverket

Anders Lundvall, forskningssekreterare, anders.lundvall@naturvardsverket.se

Elin Viksten, forskningskommunikatör, elin.viksten@naturvardsverket.se