Vilka bidrar med fallvilt till SVA och varför?

Projektet undersöker vilka faktorer som påverkar insamling av vilt inom viltsjukdomsövervakningen.

Sveriges övervakning av viltsjukdomar, som leds av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), bygger på undersökningar av dött eller avlivat sjukt vilt. Verksamheten är beroende av frivillig rapportering och av att allmänheten skickar in djurkroppar från fält. I flera delstudier ska forskare analysera de senaste tio årens viltsjukdomsdata: vilka faktorer som underlättar eller hindrar att ett rapporterat dött vilt skickas in, vilka hinder som upplevs och hur motivationen att skicka in djur ser ut. Målet är att verksamheten ska kunna vidareutvecklas och anpassas för att bli mer heltäckande.

Finansiering

Projektet finansieras ur Viltvårdsfonden med 2 970 000 kronor i anslag för 2021–2023.

Pågår

2021–2023

Projektansvarig

Aleksija Neimanis, SVA, aleksija.neimane@sva.se

Kontaktperson på Naturvårdsverket

Anders Lundvall, forskningssekreterare, anders.lundvall@naturvardsverket.se

Elin Viksten, forskningskommunikatör, elin.viksten@naturvardsverket.se