Möjligheter för en kollektiv vildsvinsförvaltning

Projektet ska analysera möjligheter och hinder för att stärka det kollektiva handlandet mellan aktörer inom vildsvinsförvaltningen.

Samarbete och koordinering mellan aktörer på olika nivåer och över administrativa gränser är en nyckel till en välfungerande förvaltning. Projektet ska analysera möjligheter och hinder för att stärka det kollektiva handlandet mellan aktörer inom vildsvinsförvaltningen. Där är behovet av en ökad samverkan stort, på grund av den snabba ökningen av vildsvinsstammen och vildsvinens rörlighet. Det övergripande syftet är att belysa möjligheterna till ett stärkt samarbete mellan olika aktörer.

Fullständig titel

Att förvalta en rörlig resurs: Möjligheter och hinder för en kollektiv vildsvinsförvaltning.

Finansiering

Projektet finansieras ur Viltvårdsfonden med 1 975 000 kronor i anslag för 2021–2022.

Pågår

2021–2022

Projektansvarig

Charlotta Söderberg, Luleå tekniska universitet. charlotta.soderberg@ltu.se

Kontaktperson på Naturvårdsverket

Anders Lundvall, forskningssekreterare, anders.lundvall@naturvardsverket.se

Elin Viksten, forskningskommunikatör, elin.viksten@naturvardsverket.se