Vilt, människa, samhälle – en återblick

Forskningsprojektet som nu är avslutat resulterade i en sammanställning av viltets historia och människans relation till vilt genom tiderna. Boken Jaktens historia i Sverige: vilt, människa, samhälle, kultur har publicerats och finns i bokhandeln.

En sammanställning av viltets historia i Sverige och människans relation till vilt genom tiderna. Projektet är även tänkt att resultera i en bok under första halvan av 2016. Detta är en fristående fortsättning på det projekt som 2010 resulterade i boken Vilt, människa, samhälle.

Boken Vilt, människa, samhälle – en lärobok i adaptiv viltförvaltning från 2010 – var resultatet av ett större forskningsprojekt. Nu tittar Kjell Danell och Roger Bergström närmare på viltförvaltningens utveckling genom historien. Projektet syftar till att analysera förändringar och drivkrafter genom att analysera hur människan historiskt sett strävat efter en god tillgång av nyttigt vilt, samt att utrota större rovdjur och minimera angrepp på människor och tamdjur genom passiva fångstmetoder.

Dessutom tittar man närmare på jakten har uttryckts i konst och litteratur. Populationsförändringar orsakade av biotopförändringar, introduktioner, rovdjur och sjukdomar är också ett område som ingår i projektet.

Projektet har en bred tvärvetenskaplig ansats och involverar forskare med hemvist inom arkeologi, ekologi, ekonomi, konsthistoria, vetenskaps- och idéhistoria, juridik, vegetationshistoria och veterinärmedicin. Det är tänkt att resultera i en bok under första halvan av 2016.

Fullständig titel

Vilt, människa, samhälle – en återblick (en kunskapssammanställning).

Finansiering

Satsningen finansieras ur Viltvårdsfonden (Diarienummer 802-0252-13). Sammanlagt 1 300 000 kronor i anslag.

Pågår

 2014–2016. Projektet är avslutat och boken Jaktens historia i Sverige : vilt, människa, samhälle, kultur är publicerad.

Kontaktpersoner

Kjell Danell, SLU
kjell.danell@slu.se

Forskningssekreterare Anders Lundvall
anders.lundvall@naturvardsverket.se

Forskningskommunikatör Elin Viksten
elin.viksten@naturvardsverket.se