Avloppsvattnets miljöpåverkan

De flesta ämnen i avloppsvatten finns naturligt i miljön, men blir föroreningar när de förekommer i för stora mängder eller på fel plats. Övergödning och reproduktionssvårigheter hos fisk är exempel på miljöpåverkan från avlopp.