Vägledning

Lämna in handlingar

Person skriver på en bärbar dator

Här hittar du som berörs av systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS) information om hur du skickar in olika lagstadgade handlingar till Naturvårdsverket.

I samband med starten av fjärde handelsperioden (2021–2030), införs nya IT-system för de ärenden där Naturvårdsverket är ansvarig myndighet gällande EU ETS. Vissa anmälningar ska även fortsatt lämnas in via e-post.

Den här sidan vänder sig till

Verksamhetsutövare för stationära anläggningar som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS) och oberoende ackrediterade kontrollörer.

Nya IT-system för EU ETS

EU-kommissionens system EU ETS Reporting Tool införs stegvis för de handlingar som rör tillstånd och utsläpp:

  • Januari 2021: tillstånd och övervakningsplaner för utsläpp.
  • Årsskiftet 2021/2022: utsläppsrapporter och relaterade verifieringsrapporter.
  • Sommar 2022: förbättringsrapporter.

E-CO2 och ETS-portalen kommer att fasas ut i takt med att EU ETS Reporting Tool införs. En ny e-tjänst har införts för ansökan om behörighet till EU ETS Reporting Tool.

Två nya e-tjänster har införts för de handlingar som rör tilldelning av utsläppsrätter:

  • E-tjänst för inlämnande av övervakningsmetodplan.
  • E-tjänst för rapportering av verksamhetsnivåer och ändringar av tilldelning.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Naturvårdsverkets IT-system för handel med utsläppsrätter och EU ETS Reporting Tool:

Vanliga frågor och svar (pdf 188 kB)

Alla ombud ska inneha giltig fullmakt

Samtliga ombud som hanterar ärenden gällande EU ETS i kontakt med Naturvårdsverket behöver inneha en giltig ombudsfullmakt.

Ombudsfullmakter ska inte skickas till Naturvårdsverket i samband med ansökan om behörighet till något IT-system eller när handlingar lämnas in. När en ansökan görs behöver den som lämnar uppgifterna bekräfta att ombud innehar giltig fullmakt. Fullmakter behöver alltså tas fram på förhand.

Fullmakten ska omfatta hantering av de ärenden som gäller EU ETS och som ombudet är utsett att hantera. På de här webbsidorna finns mer information om behörighetsnivåer med mera för respektive IT-system. Det är en god idé att ta del av denna information innan fullmakterna tas fram.

Naturvårdsverket utgår ifrån att de ärenden för vilka vi är ansvarig myndighet och som ombudet ska hantera tas med. Det är fullmaktsgivaren som avgör den exakta omfattningen av fullmakten.

EU ETS Reporting Tool

EU ETS Reporting Tool är ett IT-system som EU-kommissionen håller på att ta fram. När det är fullt utbyggt kommer det omfatta de handlingar som rör tillstånd samt övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp som ingår i EU ETS.

E-CO2

Naturvårdsverkets e-tjänst för rapportering av växthusgasutsläpp ska användas för rapportering av 2020 års utsläpp och ersätts därefter av en ny e-tjänst.

E-tjänster för tilldelning

Information om vilka mallar som gäller för de handlingar som rör tilldelning av utsläppsrätter samt hur dessa ska lämnas in till Naturvårdsverket. Nya e-tjänster ska användas från februari 2021.

Anmälan om upphörande av verksamhet

Om all tillståndspliktig verksamhet vid en anläggning har upphört ska det anmälas till Naturvårdsverket. Anmälan lämnas in via e-tjänsten för ändringar av tilldelning – även av de som valt att inte ansöka om tilldelning.

E-post

Några ärenden ska fortfarande anmälas via e-post. Här hittar du information om vilka dessa är och hur du går tillväga.

Säker uppladdning av filer

För att skicka filer med känsliga uppgifter till Naturvårdsverket kan vår tjänst för säker uppladdning av filer användas. Se vägledning nedan för instruktioner om hur uppladdning sker.

Vägledning - Naturvårdsverkets tjänst för säker uppladdning av filer (pdf 255 kB)