Referensbibliotek utsläppshandel

Bibliotek
Granskad: ‎den ‎24‎ ‎april‎ ‎2024

Här hittar du som berörs av systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS) vägledning, instruktionsfilmer och lagstiftning på området.

Övergripande EU ETS

Övervakning och rapportering

Filmer om hur övervakningsplanen fylls i

Mätteknik för koldioxidutsläpp

Rapporten Mätteknik för koldioxidutsläpp är framtagen på uppdrag av Naturvårdsverket, i syfte att vara ett stöd för rimlighetsbedömning av vald mättillämpning. De hänvisningar till Naturvårdsverkets föreskrifter som görs i rapporten är inte längre aktuella men verket bedömer ändå att rapporten kan vara användbar i tillämpliga delar. 

Mätteknik för koldioxidutsläpp, SP-rapport 2004:30, 2004 (pdf) 

Filmer och vägledning om hur utsläppsrapporten fylls i

Observera att EU ETS Reporting Tool (ERT) kan ha uppdaterats sedan filmerna spelades in. Det kan därför förekomma skillnader i layout och vissa funktioner.

Film: Information om utsläppsrapportering i ERT (Youtube)

Film: Så fyller du i utsläppsrapport Flik B och C (Youtube)

Vägledning om utsläppsrapportering i ERT (pdf)

NIR-listan 

NIR-listan för rapportering av 2023 års utsläpp finns på länken nedan. Nytt för i år är att NIR-listan har en egen flik för biobränslen som innehåller olika värmevärden baserade på fukthalt. Välj det värmevärde som representerar ert biobränsle bäst.

Emissionsfaktorer och värmevärden 2023: Genomsnittliga emissionsfaktorer för växthusgaser och värmevärden för Sveriges bränsleanvändning

Filmer om förbättringsrapportering.

Observera att EU ETS Reporting Tool (ERT) kan ha uppdaterats sedan filmerna spelades in. Det kan därför förekomma skillnader i layout och vissa funktioner.

Film: När krävs det förbättringsrapportering? (Youtube)

Film: Så fyller du i förbättringsrapporten i ERT (Youtube)

NIR-värden för biomassa

NIR-listan har uppdaterats med en ny flik för biobränslen. Fliken innehåller värmevärden och emissionsfaktorer för olika fukthalter som kan tillämpas beroende på vilken fukthalt använt biobränsle har. Värmevärdet och emissionsfaktorn kan beräknas genom att utgå från de fukthalter som anges på fliken. Ett bränsle med en fukthalt på 25 procent kan tas fram genom att beräkna ett värde som ligger mellan det värdet som anges för torrt bränsle och det som anges för 50 procent fukthalt. Det är värdena som anges på denna fliken som ska användas i de fall använder ett biobränsle som inte explicit nämns på ordinarie flik (exempelvis Tall- och beckolja).

Beräkna klimatpåverkan

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om hur anläggningar som förbränner avfall kan övervaka sina koldioxidutsläpp i enlighet med MRR. Observera att vägledningen är tänkt som en kort guide. Den beskriver inte samtliga relevanta artiklar i förordningen. 

Vägledning för avfallsenergianläggningar (pdf) 

Hänvisningsvärden

PMC-REF-värden

EU ETS Reporting Tool (ERT)

EU ETS Reporting Tool

Observera att mindre justeringar av systemet fortfarande görs och att manualerna uppdateras regelbundet. EU-kommissionens manualer om ERT finns i dagsläget bara tillgängliga på engelska. 

Manualer till ERT på (EU-kommissionen)

Manual om hur du kommer igång med EU Login (EU-kommissionen, engelska) 

E-tjänst för ansökan om behörighet till ERT

Generella

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Naturvårdsverkets it-system för handel med utsläppsrätter och EU ETS Reporting Tool:

FAQ om problem i IT-system som används inom EU ETS (pdf)

Information till stationära anläggningar som bedriver säkerhetskänslig verksamhet eller i övrigt hanterar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Vägledning om rapportering och övervakning för anläggningar och verksamheter som omfattas av säkerhetsskyddslagen (2018:585) inom EU ETS (pdf ) 

Tilldelning

Tilldelningsperiod 2026–2030

På engelska
På svenska

Tilldelningsperiod 2021–2025

På engelska
På svenska

Lagstiftning

EU-lagstiftning

Förordningen om övervakning och rapportering (MRR)
Förordningen om ackreditering och verifiering av utsläpp (AVR)

EU-lagstiftning

Svensk lagstiftning

Den äldre lagen och förordningen

Energimyndighetens föreskrifter