Vägledning

Stationära anläggningar

Rykande skorstenar

Verksamhetsnivårapportering och verifiering

Granskad: ‎den ‎22‎ ‎januari‎ ‎2024

Här finner du information om den årliga rapporteringen och den löpande justeringen av tilldelning för fas 4 (år 2021–2030).

För att få gratis tilldelning för fas 4 ska verksamhetsutövare årligen rapportera tilldelningsrelaterade uppgifter för det föregående kalenderåret till Naturvårdsverket. Det innebär att en rapport som exempelvis lämnas in år 2023 ska innehålla uppgifter om år 2022. Dessa uppgifter ska vara verifierade av en oberoende och ackrediterad verifierare. 

Varje år är 31 mars sista datum för att lämna in en verifierad verksamhetsnivårapport. Det är viktigt att alltid utgå från den senast godkända verksamhetsnivårapporten från föregående års rapportering när man ska fylla i årets rapport. Den senast godkända verksamhetsnivårapporten kommer göras tillgänglig i EU ETS Reporting Tool (ERT) efter Naturvårdsverkets granskning är färdig.

Information och resurser

Under rubriken Referensbibliotek längst ner på sidan hittar du resurser för att förenkla arbetet med verksamhetsnivårapporter. Bland annat hittar du

  • länkar till lagstiftning och aktuella vägledningar
  • instruktionsfilmer
  • checklista och FAQ

Ta gärna hjälp av dessa resurser i arbetet med verksamhetsnivårapporteringen.

Löpande justering av tilldelning baserat på aktuella verksamhetsnivåer

Det är verksamhetsnivåerna, till exempel hur mycket tilldelningsgrundande värme som levererats till ett fjärrvärmenät, som ligger till grund för hur mycket gratis tilldelning en anläggning kan få. Anläggningar som ansökt om gratis tilldelning för perioden 2021–2025 eller 2026–2030 har i sin ansökan lämnat uppgifter om verksamhetsnivåer för en referensperiod (2014–2018 respektive 2019–2023). Utifrån dessa uppgifter bestäms den historiska verksamhetsnivån, det så kallade HAL-värdet (på engelska: Historical Activity Level). Den årliga tilldelningen för tilldelningsperioden kommer initialt baseras på HAL-värdet. 

Utifrån de uppgifter om verksamhetsnivå som rapporteras årligen kan tilldelningen komma att justeras uppåt eller nedåt för att återspegla eventuella ökningar och minskningar i produktionen. En förändring större än 15 procent baserat på ett glidande medelvärde över 2 år resulterar i en ändrad tilldelning, men bara om ändringen motsvarar minst 100 utsläppsrätter. 

EU ETS

Referensbibliotek Utsläppshandel

I referensbiblioteket hittar du bland annat instruktionsfilmer och länkar till lagstiftning på området.

Referensbibliotek
Hyllor med böcker på ett bibliotek