Vägledning

Stationära anläggningar

Rykande skorstenar

Ansöka om gratis tilldelning

Granskad: ‎den ‎18‎ ‎april‎ ‎2024

Det är frivilligt att ansöka om gratis tilldelning. Sista datum för befintliga anläggningar att ansöka om gratis tilldelning för tilldelningsperioden 2026–2030 är den 30 maj 2024. För tilldelningsperioden 2021–2025 kan endast nya deltagare ansöka om gratis tilldelning.

Ansökan för tilldelningsperiod 2026–2030

Enligt tilldelningsförordningen (FAR) är sista datum för befintliga anläggningar att ansöka om gratis tilldelning för perioden 2026–2030 den 30 maj 2024. 

Detta ska ansökan som lämnas in 30 maj innehålla

  • Alla ska lämna in en referensdatarapport som ska vara verifierad. Verifieringsrapporten ska bifogas ansökan
  • Vissa verksamhetsutövare behöver också lämna in en kompletterande övervakningsmetodplan. Den kompletterande övervakningsmetodplanen lämnas in för anläggningar som omfattas av regeländringar. 
  • De anläggningar som inte tidigare lämnat in och fått en övervakningsmetodplan godkänd behöver lämna in en fullständig övervakningsmetodplan med ansökan. 
  • De anläggningar som omfattas av krav på klimatneutralitetsplan behöver också lämna in den 30 maj. Om du tillhör dessa har du blivit kontaktad av Naturvårdsverket. 

Läs mer om vad dokumenten ska innehålla under ”Vad behöver jag göra för att ansöka?” nedan.

Inlämning av ansökan ska göras via en e-tjänst, läs mer här:

Lämna in handlingar

Vad behöver jag göra för att ansöka?

Fyll i referensdatarapporten

Referensdatarapporten ska innehålla tilldelningsrelaterade uppgifter från referensperioden 2019–2023.

För befintliga anläggningar som verksamhetsnivårapporterat för hela perioden 2019–2023 kan många uppgifter från verksamhetsnivårapporten användas även i referensdatarapporten. Till skillnad från verksamhetsnivårapporterna är det dock obligatoriskt att i referensdatarapporten redovisa utsläpp på delanläggningsnivå.

Använd de beskrivande texterna i mallen samt EU-kommissionens vägledningsdokument 3.

Videon nedan går igenom konceptet tillskrivning av utsläpp och visar hur man fyller i referensdatarapporten för att allokera utsläpp till rätt delanläggning. Videon finns även i referensbiblioteket. I referensbiblioteket finner du också länkar till EU-kommissionens vägledningar på engelska och de svenska översättningar som finns, samt den svenska mallen för referensdatarapporten.

Referensbibliotek

Innehåll video:

  • Intro: 0.00
  • Syfte och grundkoncept: 0.22
  • Skiss och utsläpp, exempelanläggning: 2.40
  • Referensdatarapporten exempelanläggning: 6.43
  • Bonusexempel: 18.58

Komplettera din övervakningsmetodplan

Om anläggningen har en övervakningsmetodplan som tidigare lämnats in och blivit godkänd av Naturvårdsverket så gäller den fortfarande för perioden 2021–2025. Om din anläggning träffas av regeländringar för perioden 2026–2030 behöver du ta fram en kompletterande övervakningsmetodplan. Det kan till exempel handla om att nya CBAM-delanläggningar tillkommer. Den kompletterande övervakningsmetodplanen ska finnas tillgänglig vid verifiering och lämnas in med ansökan senast den 30 maj. Läs mer längre ner på sidan för ”Vanliga frågor”.

Om du aldrig lämnat in och fått godkänt en övervakningsmetodplan tidigare behöver du fylla i en övervakningsmetodplan för perioden 2026–2030. Du behöver lämna in övervakningsmetodplanen med ansökan senast den 30 maj.

Om du omfattas av krav på energieffektivisering

För anläggningar som omfattas av energikartläggning enligt 6 § lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag, eller en sådan kartläggning som avses i 4 § 2 i samma lag, gäller krav på energieffektiviseringsåtgärder.

Läs mer om villkorad tilldelning avseende energieffektivisering här:

Tilldelning av utsläppsrätter

Om du omfattas av krav på klimatneutralitetsplan

Åtta anläggningar i Sverige ingår i EU-kommissionens slutliga lista, framtagen december 2023, över anläggningar som omfattas av kravet på klimatneutralitetsplan. Naturvårdsverket har i början av januari 2024 meddelat berörda anläggningar att de ingår i den slutliga listan. EU-kommissionen kommer att återkomma med ett officiellt meddelande om listan under våren 2024, efter att den reviderade tilldelningsförordningen har publicerats.

Läs mer om villkorad tilldelning avseende klimatneutralitetsplan här:

Tilldelning av utsläppsrätter

Verifiera

Referensdatarapporten behöver verifieras av en oberoende ackrediterad verifierare. Verifieringen ska resultera i en verifieringsrapport. Du behöver lämna in verifieringsrapporten som en del av din ansökan.

Ta del av information om regelverk och ansökningsprocessen

Inför tilldelningsperioden 2026–2030 har ETS-direktivet och tilldelningsförordningen reviderats. Länkar till mallar, vägledning, lagstiftning med mera kommer att uppdateras och publiceras löpande under referensbiblioteket.

Referensbibliotek

Se till att läsa in dig på relevant lagstiftning och bevaka uppdateringar av Naturvårdsverkets hemsida. Se även till att ta del av informationsutskick och informationsträffar från Naturvårdsverket, som ni hittar under Aktuellt om utsläppshandel.

Aktuellt om utsläppshandel

Vad gör jag om jag har frågor?

Kontrollera om du hittar svar på din fråga här på hemsidan under vanliga frågor:

Vanliga frågor om ansökan om gratis tilldelning

Kontakta utsläppshandelsenheterna via e-post:

EUETS@naturvardsverket.se

Du kan också kontakta Naturvårdsverkets kundtjänst på telefonnummer 010-6981000 för att bli kopplad till handläggare som är i tjänst.

Vad händer efter att jag lämnat in min ansökan?

Efter 30 maj kommer Naturvårdsverket och EU-kommissionen granska alla ansökningar. Tidslinjen nedan visar viktiga händelser fram till och med år 2030.

tidplan-tilldelning.PNG

Vad gör jag om jag har frågor?

Kontrollera om du hittar svar på din fråga här på hemsidan under vanliga frågor:

Vanliga frågor om ansökan om gratis tilldelning

Vad är skillnaden mellan befintlig anläggning och ny deltagare?

Vad som räknas som en befintlig anläggning eller en ny deltagare för respektive tilldelningsperiod avgörs av vilket datum anläggningen fått sitt tillstånd för växthusgasutsläpp för första gången. 

figur-tilldelningsperioder-a.PNG

Ansökan för tilldelningsperiod 2021–2025

Befintliga anläggningar som inte ansökt om gratis tilldelning före den 30 maj 2019 har inte möjlighet att få gratis tilldelning för perioden 2021–2025. Beslut om gratis tilldelning för perioden 2021–2025 är fattat. Här hittar du beslutad tilldelning för varje anläggning:

Slutlig tilldelning av gratis utsläppsrätter per anläggning perioden 2021–2025 (xlsx)

Beslutad tilldelning är en prognos som kan justeras enligt den årliga verksamhetsnivårapporten. Läs mer om detta på följande sida:

Verksamhetsnivårapportering och verifiering 

Mer information om beslutsprocessen finns att läsa i kapitel 3 i EU-kommissionens vägledning 1 som du hittar i vårt referensbibliotek.

Referensbibliotek

En ny deltagare kan från och med år 2021 till och med år 2025 ansöka om gratis tilldelning för perioden 2021–2025. Från och med den 1 januari 2024 har nya deltagare möjlighet att ansöka om tilldelning enligt det nya regelverket i den reviderade tilldelningsförordningen.

För att ansöka om gratis tilldelning behöver verksamhetsutövaren först lämna in en övervakningsmetodplan. Övervakningsmetodplanen ska lämnas in senast tre månader före ansökan. Vid inlämning ska det framgå att övervakningsmetodplanen tillhör en ny deltagare.

Inför ansökan behöver verksamhetsutövaren även meddela Naturvårdsverket genom att kontakta EUETS@naturvardsverket.se.

Tidigast tre månader efter inlämning av övervakningsmetodplanen ska verksamhetsutövaren lämna in en ansökan om gratis tilldelning. Ansökan görs med samma mall som ska användas vid årlig rapportering av verksamhetsnivå. Verksamhetsnivårapporten behöver verifieras innan den lämnas in.

Verksamhetsutövare som haft start av normal drift under år Y ska lämna in en ansökan om gratis tilldelning till Naturvårdsverket senast år Y+2. Verksamhetsutövaren kan välja att redan år Y+1 lämna in en ansökan med uppgifter om år Y för att få sina utsläppsrätter tidigare. Enbart utsläppsrätter för år Y erhålls då tidigare.

EU ETS

Referensbibliotek Utsläppshandel

I referensbiblioteket hittar du bland annat instruktionsfilmer och länkar till lagstiftning på området.

Referensbibliotek
Hyllor med böcker på ett bibliotek