Vägledning

Beräkna klimatpåverkan

Fallna eklöv på hösten

Beräkna direkta utsläpp från förbränning

Stöd för dig som är verksamhetsutövare och vill beräkna direkta utsläpp inom EU:s utsläppshandel eller till miljörapporter.

De direkta utsläppen från förbränning ger en bild över ett punktutsläpp av till exempel växthusgaser. Då utsläppen inte mäts, kan dessa behöva beräknas fram, genom att använda olika schablonvärden.

Genomsnittliga emissionsfaktorer och värmevärden för Sverige publiceras av Naturvårdsverket årligen. De är baserade på den svenska nationella beräkningen av växthusgaser. Genomsnitten omfattar både anläggningar som själva mäter utsläpp och anläggningar som använder ett schablonvärde för att beräkna sina utsläpp. Dessa emissionsfaktorer kan användas för att beräkna de direkta utsläppen från bränsleanvändning.

Genomsnittliga emissionsfaktorer för växthusgaser och värmevärden för Sveriges bränsleanvändning (xlsx 890 kB)

Dessa emissionsfaktorer har inte ett livscykelperspektiv utan visar istället utsläppen vid den aktuella förbränningen. De ger en bild över punktutsläppen vid förbränning. För att få en helhetsbild av utsläppen som uppstår vid konsumtion av en produkt eller tjänst, eller för att identifiera åtgärder med störst potential för utsläppsminskning längs värdekedjan, bör istället livscykelperspektiv användas.

För handel med utsläppsrätter används särskilda faktorer för de anläggningar som behöver ett schablonvärde för att beräkna sina utsläpp som i vissa fall kan skilja sig från de genomsnittliga emissionsfaktorer som presenteras ovan. Naturvårdsverket publicerar hänvisningsvärden för de schablonvärden som ändras över tid, vilket används av anläggningar som förbränner blandat avfall och beräknar sina utsläpp för rapportering till utsläppshandelssystemet (ECO2).