Vägledning

Stationära anläggningar

Rykande skorstenar

E-post

Granskad: ‎den ‎8‎ ‎september‎ ‎2023

Några ärenden ska fortfarande anmälas via e-post. Här hittar du information om vilka dessa är och hur du går tillväga.

Här kan du läsa om hur följande handlingar ska lämnas in till Naturvårdsverket:

 • Anmälan om byte av verksamhetsutövare enligt 3 kap. 10 § förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser.
 • Anmälan om tillfällig ändring av övervakningen enligt artikel 23 EU-förordning 2018/2066 (MRR).

Anmälan om byte av verksamhetsutövare

Vid byte av verksamhetsutövare behöver den nya verksamhetsutövaren göra en anmälan till Naturvårdsverket så snart som möjligt. Det går till så här:

 1. Anmälan inleds genom ett e-postmeddelande till EUETS@naturvardsverket.se
  Firmatecknare ska sättas som kopia på e-postmeddelandet. Följande ska framgå av anmälan:
  • Att det rör sig om en anmälan om byte av verksamhetsutövare.
  • Den nya verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer.
  • Anläggningens namn och NAP-nummer.
  • Datum för övertagandet av driften.
  • Information om eventuella avtal med den gamla verksamhetsutövaren om att denne ska slutföra rapporteringen av utsläppet för innevarande eller föregående år.
  • Namn och titel för firmatecknaren som är tillagd som kopia.
 2. Ansök därefter om behörighet till EU ETS Reporting Tool (ERT) för anläggningen. Fyll i att det gäller en ny anläggning som ni vill registrera er på.
 3. Naturvårdsverket hanterar anmälan och tilldelar behörigheter till anläggningen i ERT. Efter aktiveringen får verksamhetsutövaren ett mejl.
 4. Verksamhetsutövaren loggar sedan in i ERT och slutför sin anmälan genom att lämna in en uppdaterad övervakningsplan.
 5. Naturvårdsverket granskar övervakningsplanen, begär eventuellt komplettering och fattar därefter beslut om nytt tillstånd.

Anmälan om tillfälliga ändringar av övervakningsmetod

Anmälan om tillfälliga ändringar av övervakningsmetod enligt artikel 23 MRR ska lämnas via e-post. Ibland är det mer lämpligt att ta fram en rutin för saknade uppgifter i enlighet med artikel 66. En sådan kan anmälas via en uppdatering av övervakningsplanen i ERT. Rådgör med Naturvårdsverket om du är osäker på vad som är lämpligast i ert fall.

Naturvårdsverkets formulär ska användas för anmälan om tillfälliga ändringar enligt artikel 23 MRR:

Formulär: Anmälan om tillfälliga ändringar av övervakningsmetoden (docx 31 kB)

Skicka anmälan till: EUETS@naturvardsverket.se

Läs mer om övervakning av utsläpp

EU ETS

Referensbibliotek Utsläppshandel

I referensbiblioteket hittar du bland annat instruktionsfilmer och länkar till lagstiftning på området.

Referensbibliotek
Hyllor med böcker på ett bibliotek