Vägledning

Stationära anläggningar

Rykande skorstenar

Anmälan om upphörande av verksamhet

Granskad: ‎den ‎8‎ ‎september‎ ‎2023

Om all tillståndspliktig verksamhet vid en anläggning har upphört ska det anmälas till Naturvårdsverket.

Anmälan lämnas in via e-tjänsten för rapportering av verksamhetsnivåer och ändringar av tilldelning – även av verksamhetsutövare som valt att inte ansöka om tilldelning.

Det finns ingen mall för anmälan om upphörande av verksamhet. Anmälan ska bestå av ett dokument som beskriver datum för och förhållandena kring upphörandet. Någon form av bevisning på att verksamheten har upphört ska ingå i anmälan, till exempel ett besiktningsprotokoll eller en bild som visar att en panna är nedmonterad. Detta ska laddas upp i e-tjänsten.

E-tjänst för rapportering av verksamhetsnivåer och ändringar av tilldelning

Lämna anmälan senast 15 januari

Om ni har ansökt om tilldelning för anläggningen, ska anmälan göras senast den 15 januari året efter det år då verksamheten upphörde.  Detta beror på att anläggningen då inte längre har rätt till tilldelning.

I det fall anmälan inte inkommer i tid tas en sanktionsavgift om 50 000 kr ut.

EU ETS

Referensbibliotek Utsläppshandel

I referensbiblioteket hittar du bland annat instruktionsfilmer och länkar till lagstiftning på området.

Referensbibliotek
Hyllor med böcker på ett bibliotek