Stöd och information

Producentansvar för förpackningar

Hopvikta pappkartonger

Stöd och vägledning till verksamheter som hanterar förpackningar yrkesmässigt i Sverige, till exempel producenter samt de som samlar in och behandlar olika typer av förpackningar. Här hittar du också stöd och vägledning kring plastbärkassar.

Om din verksamhet fyller eller på annat sätt använder en förpackning, importerar förpackade produkter, säljer förpackningar eller förpackade produkter i Sverige omfattas du sannolikt av producentansvaret. Det innebär att du ska anmäla dig som förpackningsproducent hos Naturvårdsverket. Det gäller oavsett vilket material som förpackningen är gjord av. 

Producentansvaret för förpackningar finns för att minska mängden förpackningsavfall. Förpackningsproducenter som tar sitt ansvar bidrar bland annat till minskad resursförbrukning och minskade utsläpp till miljön. Genom att ta sitt producentansvar bidrar man också till en hållbar utveckling och en cirkulär ekonomi. 

Sidan vänder sig till

Verksamheter som yrkesmässigt använder förpackningar till sina produkter och tjänster och till insamlingssystem och retursystem för förpackningar. Sidan vänder sig även till verksamheter som tillhandahåller plastbärkassar och ska informera konsumenter samt de som tillverkar eller för in plastbärkassar till Sverige och ska rapportera uppgifter till Naturvårdsverket. 

Bra att veta

Under hösten 2020 beslutade regeringen om nya övergångsbestämmelser för förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar. Detta innebär bland annat att kraven på tillståndspliktiga insamlingssystem skjuts upp och börjar gälla den 1 januari 2023.   

Aktuellt

För dig som producent

Här hittar du vägledning som vänder sig till dig som är förpackningsproducent. Vägledningen innehåller information om:

  • förpackningars utformning 
  • anmälan av förpackningsproducenter i Naturvårdsverkets register 
  • årlig rapportering för förpackningar och plastbärkassar 

Insamlingssystem och retursystem

Kommuner behöver tillstånd för att driva insamlingssystem. Här hittar du vägledning och information rörande

  • tillstånd för insamlingssystem​
  • hur ansökan om tillståndspliktigt insamlingssystem​ går till
  • vad kommuner måste informera om​
  • och hur insamling från verksamheter ska gå till

Definitioner och begrepp

Här hittar du definitioner och vanliga begrepp som förekommer inom producentansvaret för förpackningar.

Producentansvar – ett styrmedel för avfallshierarkin

Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen.

Mer om producentansvaret