Kontakt

Du kan kontakta oss genom att ringa, mejla eller skicka brev. Här hittar du också våra besöks- och leveransadresser.

Kundtjänst

E-post: kundtjanst@naturvardsverket.se

Telefon: 010-698 10 00

Du kan ringa vår kundtjänst måndag till och med fredag klockan 8–16.30. Kundtjänst har stängt torsdagar klockan 13.30–15.00.

Är du journalist?

Du som är journalist är alltid välkommen att kontakta Naturvårdsverkets presstjänst. Vi hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du får svar på dina frågor.

Press

Besöksadress

Besök oss i Stockholm
Besök oss i Östersund
Receptionens öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.30. Öppettiderna gäller både Östersund och Stockholm.

Leveransadress

Stockholm

Hammarby fabriksväg 19, 120 30 Stockholm

Östersund

Forskarens Väg 5, 831 40 Östersund

Skicka brev till oss

Adress

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

Känslig information

Om du ska skicka känslig information till Naturvårdsverket med vanlig post bör du direktadressera handlingarna till behörig person. Ange behörig person överst på kuvertet, ovanför adressen. Vid frågor om vem som är behörig person, kontakta registrator på registrator@naturvardsverket.se.

Känslig information är uppgifter som omfattas av sekretess, känsliga personuppgifter (till exempel uppgifter om hälsa) eller i övrigt särskilt integritetskänsliga uppgifter.

Fakturering

Här hittar du som ska skicka en leverantörsfaktura till Naturvårdsverket information. I första hand ska du skicka e-faktura. 

Fakturering

Personuppgifter

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom verksamheten och behandlar personuppgifter enligt gällande dataskyddsregler.

Hur Naturvårdsverket behandlar personuppgifter

Allmänna handlingar

Vill du begära ut allmänna handlingar?

Då kontaktar du vår registrator via e-post. 

registrator@naturvardsverket.se

 

Här kan du som har en arbetsrelaterad koppling till Naturvårdsverket rapportera om missförhållanden av allmänt intresse inom myndigheten. Du kan också rapportera om missförhållanden inom vissa av de områden som omfattas av vårt tillsynsansvar.

Visselblåsning

Organisationsnummer

Naturvårdsverkets organisationsnummer

202100-1975