För leverantörer

Vill du bli leverantör eller är du befintlig leverantör till Naturvårdsverket? Här kan du se våra upphandlingar, hur du fakturerar oss och annan relevant information.

Naturvårdsverket är en upphandlande myndighet enligt lagen om offentlig upphandling. Vi upphandlar årligen varor och tjänster för cirka 400 miljoner kronor, alltifrån Facility Management och IT-system till konsulter inom en stor variation av områden.

 

Här hittar du Naturvårdsverkets annonserade upphandlingar och RFI:er (Requests for Information):

Pågående upphandlingar

Naturvårdsverket använder upphandlingsverktyget TendSign för upphandlingar. Om sidan under "Pågående upphandlingar" är tom finns inte några pågående upphandlingar.

Information om hur du får tillgång till det fullständiga upphandlingsdokumentet hittar du under respektive upphandling.

Här hittar du ett urval av Naturvårdsverkets planerade upphandlingar. 

Planerade upphandlingar

Naturvårdsverket använder upphandlingsverktyget Opic för upphandlingar. Om sidan under "Planerade upphandlingar" är tom finns inte några planerade upphandlingar.

Information om hur du får tillgång till det fullständiga upphandlingsunderlaget hittar du under respektive upphandling.

Naturvårdsverket skickade i början av december 2022 ut ett brev till våra nuvarande leverantörer. I brevet till våra leverantörer i pågående kontrakt, begär Naturvårdsverket in intyg för att säkerställa att det inte finns hinder för fullföljandet av de befintliga kontrakten, på grund av kopplingar till Ryssland eller Belarus.

Sedan kriget i Ukraina utbröt har EU infört kompletteringar till den sanktionsförordning som sedan år 2014 finns med koppling till Ryssland och Belarus. Från och med den 11 oktober 2022 gäller redan sedan tidigare att upphandlande enheter inte får fullgöra kontrakt med leverantörer som omfattas av sanktionerna.

Mer information om sanktionerna finns hos Kommerskollegium: 

Sanktioner mot Ryssland (kommerskollegium.se)

Information om sanktionerna kopplat till offentlig upphandling finns hos Upphandlingsmyndigheten:

Sanktionerna mot Ryssland och offentlig upphandling (upphandlingsmyndigheten.se)

Frågor från leverantörer med anledning av utskicket hänvisas till:

kundtjanst@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket har ett antal pågående dynamiska inköpssystem (DIS) med möjlighet för nya leverantörer att ansluta sig. 

När en upphandling sker inom ett DIS skickas en inbjudan till alla kvalificerade leverantörer i DIS:et, som får möjlighet att lämna anbud. De kvalificerade leverantörerna är inte bundna till att delta i varje enskild upphandling utan lämnar anbud när de har möjlighet.

DIS är ett sätt att bedriva upphandling helt elektroniskt och som leverantör behöver man anmäla sig för att kunna delta i upphandlingar via DIS. Att anmäla sig är en relativt okomplicerad process, se steg för steg guiden nedan. Det är också möjligt för nya leverantörer att ansluta sig till DIS:et när som helst under löptiden, som normalt är flera år. 

Så här anmäler du dig till ett DIS: 

  • Klicka på rubriken "Pågående upphandlingar" på denna sida och klicka på länken "Pågående upphandlingar" 
  • Du länkas då till TendSign där du ser Naturvårdsverkets aktuella upphandlingar, men även de dynamiska inköpssystemen, vilket framgår av rubrikerna. 
  • Klicka på rubriken du är intresserad av. 
  • Klicka på "Hämta upphandlingsdokument".
  • Du kommer till en inloggningsruta på tendsign.com. Under rutan finns en blå knapp, "Skapa konto" som du klickar på om du inte redan har konto i TendSign.
  • Fyll i dina företagsuppgifter och klicka på Registrera. 
  • Därefter loggar du in och kan läsa mer och ansöker om att få delta i DIS:et. Observera att det krävs ett aktivt val mellan ”alternativt 1 Krav på leverantör” eller ”alternativt 2 ESPD”. Klicka på ”välj delar”, därefter välj den del som ska besvaras.
  • En förutsättning för att din ansökan ska godkännas är att du som leverantör uppfyller kvalificeringskraven i DIS:et. 
  • Efter att din ansökan godkänts av Naturvårdsverket kommer du att få alla kommande anbudsförfrågningar i det aktuella DIS:et via e-post. 

För tekniska frågor om anslutningsprocessen i TendSign hänvisas till TendSigns frågeportal och support.