Fakturering till Naturvårdsverket

Från den 1 april 2019 är det lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Om ni har ett avtal med oss som tecknats innan dess och som inte ställer krav på e-faktura ser vi helst att ni ändå skickar elektroniska fakturor.

För att säkerställa att lagens krav på europeisk standard för e-faktura uppfylls rekommenderar vi att Peppol BIS Billing 3 används och att fakturorna skickas över Peppolnätverket.

Observera att Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor inte räknas som e-faktura.

Hur skickar man en e-faktura via Peppol?

Om du redan har ett systemstöd för fakturering stäm av med er systemleverantör om de kan skicka fakturor i formatet Peppol BIS Billing 3.0 via Peppol-nätverket.

Köper ni tjänster från en VAN-operatör hör ni med dem. Majoriteten av VAN-operatörerna i Sverige är redan ansluta till Peppol-nätverket vilket gör det enkelt att skicka e-faktura. Det krävs inte heller någon routing för detta.

Naturvårdsverkets elektroniska adress i PEPPOL är: 0007:2021001975

För er som inte kan skicka e-faktura

Om det inte är möjligt för er i dagsläget att skicka e-faktura erbjuds ni att kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal där ni på ett enkelt sätt kan skapa och skicka e-faktura till oss. 

Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor.

Kontakta oss via e-post på adressen nedan så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center). Därefter kommer en inbjudan via e-post till er samt att ni även får instruktioner om hur ni ska gå till väga. 

ekonomienheten@naturvardsverket.se

Referenser och innehåll som ska finnas med i fakturan

För att vi ska godkänna fakturan behöver den innehålla följande information:

Referenser och innehåll som ska finnas i fakturor till Naturvårdsverket

Betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 30 dagar. Vi accepterar inte order-, expeditions-, fakturerings- eller påminnelseavgifter.

Saknar fakturan uppgifter kan det innebära att den inte godkänns och ni ombeds då att skicka en ny korrekt faktura som då även ska ha ett nytt fakturadatum med 30 dagars betalning räknat från det.

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser kan sändas med e-post till:

ekonomienheten@naturvardsverket.se

Har du frågor?

Har du frågor om faktureringen kontakta oss gärna på:

ekonomienheten@naturvardsverket.se

Lagkrav

Hitta vidare