NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Naturvårdsverkets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

  1. Naturvårdsverkets digitala lösning för uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall, och
  2. skyldighet att lämna uppgifter till Naturvårdsverket enligt 4 kap. 5 och 8 §§, 7 kap. 13 och 15 §§, 11 kap. 1–3, 5, 6 och 8–10 §§ förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2023:13 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall

Ersätter / upphäver
‎12‎/‎31‎/‎2023Ladda ner (730,18 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik