Att söka och hitta föreskrifter

Granskad: ‎den ‎12‎ ‎juni‎ ‎2024

Alla grundföreskrifter och allmänna råd har egna sidor där du får hela historiken om föreskrifterna. Du kan

  • se aktuella ändringar
  • ladda ner pdf-er, även för eventuella utgivna ändringar
  • hitta en länk till bemyndigande eller förordning.
  • få länk till Naturvårdsverkets stöd och vägledning på området eller annat du kan ha nytta av. 

De flesta gällande föreskrifter och allmänna råd har en kort beskrivande text där du kan se tillämpningsområde.

Söka och hitta

På sidan Föreskrifter och allmänna råd finns en sökfunktion där du kan söka i fritext och även begränsa din sökning till

  • ett valt område
  • gällande under vissa årtal
  • gällande, upphörd eller alla
  • om du endast vill hitta allmänna råd. 

Äldre föreskrifter

Söker du ännu äldre föreskrifter och allmänna råd (råd och riktlinjer) än dem som finns på webbplatsen hänvisar vi till vårt arkiv. Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS) hette tidigare Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS), allmänna råd (AR) hette tidigare Råd och riktlinjer (RR).