NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall

  • (Upphävd: 2023-12-31)

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

  1. Naturvårdsverkets digitala lösning för uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall, och
  2. skyldighet att lämna uppgifter till Naturvårdsverket enligt
    a) 62, 67, 68, 69 a, 72 och 73 §§ förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar,
    b) 10 a § förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar, och
    c) 7 § förordningen (2016:1041) om plastbärkassar.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
‎12‎/‎31‎/‎2023
NFS 2020:8 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall

‎7‎/‎31‎/‎2020Ladda ner (719,75 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik