Stöd och information

Producentansvar för förpackningar

Hopvikta pappkartonger

Retursystem för plastflaskor och metallburkar

Granskad: ‎den ‎10‎ ‎april‎ ‎2024

Plastflaskor och metallburkar för dryck ska ingå i ett godkänt retursystem för att få säljas i Sverige. Här hittar du information om reglerna som gäller. Informationen är både till dig som fyller flaskor och burkar, importerar dem eller säljer dem i din affär.

Plastflaskor och metallburkar som ingår i ett retursystem ska vara märkta med uppgift om retursystemet. Av märkningen ska det framgå vilket retursystem som flaskan eller burken ingår i samt vilket belopp som utbetalas som pant när flaskan eller burken lämnas tillbaka till retursystemet. Målet är att så många flaskor och burkar som möjligt ska lämnas tillbaka och bli till nya förpackningar eller andra produkter. 

Sidan vänder sig till

Producenter, återförsäljare, grossister, butiker, importörer och tillverkare.

Bra att veta

Du kan kontrollera om förpackningen är ansluten till ett retursystem genom att titta på pantmärket som ska sitta på förpackningen. Om märket saknas måste drycken vara undantagen från reglerna eller ha fått dispens. Annars får du inte sälja den.

Två olika sätt att ha ansvar för plastflaskor och metallburkar

Vilka skyldigheter du har beror på om du är producent av eller säljer konsumtionsfärdig dryck i plastflaskor eller metallburkar.

Producenters skyldigheter

Du räknas som producent om du yrkesmässigt importerar eller tillverkar dryck i plastflaskor och metallburkar, och då måste du se till att produkterna ingår i ett godkänt retursystem. Om du som producent inte har gjort detta kan en miljösanktionsavgift på 30 000 kronor komma att tas ut. Detta gäller från och med 1 januari 2024. En möjlighet är att själv starta upp en producentansvarsorganisation. 

Som producent betalar du en årlig tillsynsavgift till Naturvårdsverket.

Återförsäljares, butiker och grossisters skyldigheter

Du som säljer drycker i plastflaskor eller metallburkar måste kontrollera att flaskorna och burkarna har rätt märkning och tillhör ett godkänt retursystem för burkar och flaskor. Naturvårdsverket gör oanmälda tillsynsbesök och kontrollerar att dessa regler följs. Om reglerna inte följs kan du få betala miljösanktionsavgifter. 

Produkter som ska ingå i retursystemet

Exempel på drycker i metallburk eller plastflaska som ska ingå i retursystemet:

 • Läsk.
 • Saft (både koncentrat och drickfärdig).
 • Vatten.
 • Energidryck.
 • Cider.
 • Öl, vin, sprit.
 • Juice, och fruktdrycker (nektar och must, både koncentrat och drickfärdig).
 • Shots och smoothies.
 • Havredryck, mandeldryck, sojadryck och liknande drycker som baseras på grönsaker, spannmål eller baljväxter.
 • Choklad- och kaffedrycker som innehåller mindre än 50 procent mejeriprodukter.
 • Nypon-, blåbär, frukt- och saftsoppa.
 • Grönsaksbaserade dricksoppor som gazpacho.
 • Färdig drinkmix som kan drickas utan ytterligare ingredienser.

Produkter som inte måste ingå i retursystemet

Exempel på drycker i metallburk eller plastflaska som inte behöver ingå i retursystemet:

 • Drycker i kartong eller glasflaska berörs inte av det här systemet, men det finns andra regler som gäller för dem.
 • Produkter i pulverform som kaffe, te, choklad eller soppa.
 • Produkter som uteslutande används som smaksättare till exempel citron- eller limejuice.
 • Kokosmjölk som används till matlagning.
 • Soppor som inte är avsedda att drickas.
 • Smaksättare till kolsyremaskiner.
 • Syrup, infusers, extrakt, drinkmix och shotsmix som inte kan drickas direkt.
 • Tabasco och liknande såser.

Till och med den 31 december 2028 omfattas inte heller drycker som innehåller 50 procent eller mer mejeriprodukter (till exempel smoothies, milkshake eller kaffedrycker).

Det går att ansluta dessa produkter till retursystemet, men det är alltså inget krav.

Flaskor och burkar som inte behöver ingå i ett retursystem

Dryckesförpackningar i plast eller metall som är större än 3 liter räknas som fat eller dunkar och omfattas inte av kravet att ingå i ett retursystem.

Tillsynsavgift

En producent av plastflaskor och metallburkar som ingår i ett retursystem ska betala en tillsynsavgift till Naturvårdsverket baserat på antalet plastflaskor eller metallburkar som släppts ut på den svenska marknaden under föregående kalenderår. Avgiften är:

 • 2 000 kronor för 0-100 000 flaskor eller burkar
 • 10 000 kronor för 100 001-1 000 000 flaskor eller burkar
 • 30 000 kronor för 1 000 001-10 000 000 flaskor eller burkar
 • 40 000 kronor för fler än 10 000 000 flaskor eller burkar

Tillsynsavgiften är till för att täcka Naturvårdsverkets tillsyn. I tillsynen ingår bland annat att tillhandahålla och administrera ett register över producenter samt att se till så att bestämmelserna om producentansvar följs.

Märkningen på produkter som ingår i ett retursystem

Försäljare av drycker är skyldiga att kontrollera märkningen på förpackningen. Märkningen på burkarna och flaskorna ska visa att man kan panta dem. Det ska också stå hur mycket pengar man får i pant. Om du ska sälja produkter som inte har ett tryckt pantmärke kan du kontakta ditt retursystem för hjälp och mer information. 

Pantmärken, Returpack

Så ser pantmärkena ut

Bilden ovan visar hur pantmärken ser ut.

Kontrollera produkten genom EAN‑koden

Är du osäker på om en produkt ingår i retursystemet? Då kan du testa EAN-koden via länken nedan eller med hjälp av mobilappen ”RP EANScan”.

Testa EAN-kod (pantamera.nu)

Om du har produkter som inte ingår i retursystemet

Produkter som inte ingår i ett godkänt retursystem får inte säljas eller skänkas bort i Sverige.

Det finns några olika saker du kan göra om du har produkter som inte ingår i retursystemet:

 • Kontakta leverantören och gör upp om att få skicka tillbaka produkterna.
 • Kontakta ett godkänt retursystem för att ansluta produkten till retursystemet. 
 • Sälj produkten i något annat land än Sverige.

Dispens från att ingå i retursystemet

Vill du sälja plastflaskor eller metallburkar som inte fungerar i pantautomater på grund av deras material eller storlek? Då måste du ansöka om dispens från kravet att produkten ska ingå i ett retursystem. 

Målet är att alla plastflaskor och metallburkar ska ingå i ett retursystem. När Naturvårdsverket ger dispens är det för att du ska hinna anpassa förpackningen till retursystemet. Dispens kan ges om det med hänsyn till metallburkens eller plastflaskans utformning eller material finns särskilda skäl. Dispenser är därför alltid tidsbegränsade. Dispenser som beslutats före den 1 januari 2023 är fortsatt giltiga.

Dispensen gäller bara för det företag som fått dispens. Om flera företag säljer samma produkt behöver de alltså ha varsin dispens.

Om du får dispens från att vara ansluten till ett retursystem måste du under dispenstiden vara ansluten till ett insamlingssystem för förpackningar, som tar ansvar för produkten när den blir avfall.

Din ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • intyg från Returpack om att produkten inte kan ingå i retursystemet
 • vilket annat insamlingssystem för förpackningar (t.ex. TMR eller NPA) man tänker sig ska ta ansvar för att samla in och behandla denna förpackning som dispensen avser då inte Returpack kan göra det.
 • företagets namn, organisations­nummer och postadress
 • produktens namn, streckkod (EAN) och volym på den burk eller flaska som du söker dispens för
 • ungefärligt antal burkar eller flaskor som ska säljas och under vilken begränsad tidsperiod ni söker dispens för
 • en bild på produkten
 • information om vilka åtgärder du planerar för att anpassa förpackningen till retursystemet
 • de särskilda skäl som du anser finns för att just din produkt ska få dispens.

Formen på ansökan spelar ingen roll, så länge alla uppgifter finns med.

Skicka din ansökan till:

kundtjanst@naturvardsverket.se

Produkter med dispens från returssystem

Här finns en lista som visar mellan vilka datum företag och produkter har dispens från kravet att tillhöra ett godkänt retursystem. Bilder på samtliga produkter laddas ner separat.

Tillsyn och miljösanktionsavgift

Naturvårdsverket gör oanmälda kontroller hos bland annat butiker och grossister. Då kontrollerar vi att plastflaskor och metallburkar

 • ingår i ett godkänt retursystem
 • är märkta med ett godkänt pantmärke.

Om du säljer burkar eller flaskor som inte ingår i ett godkänt retursystem kan Naturvårdverket besluta att du ska betala en miljösanktionsavgift. Avgiften beror på hur många förpackningar du har och kan bli så hög som upp till 50 000 kronor. Skulle en avvikelse upprepas inom två år fördubblas miljösanktionsavgiften.

Sanktioner kopplade till märkningskraven

Om en verksamhetsutövare yrkesmässigt överlåter eller saluför dryck i plastflaska eller metallburk som inte ingår i ett retursystem och som inte är märkt med uppgift om att förpackningen ingår i ett sådant system ska en miljösanktionsavgift betalas

 • med 1 000 kronor, om överträdelsen avser 100 flaskor eller burkar eller färre,
 • med 5 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 100 flaskor eller burkar men högst 1 000 flaskor eller burkar,
 • med 20 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 1 000 flaskor eller burkar men högst 20 000 flaskor eller burkar, och
 • med 50 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 20 000 flaskor eller burkar. 

Relaterad vägledning