E-tjänster för utsläppshandel

Här hittar du som berörs av handelssystemet (EU ETS) länkar till e-tjänster för utsläppshandel.

Nya IT-system för EU ETS

EU ETS Reporting Tool

E-tjänst för tillståndsansökan och övervakningsplaner:

EU ETS Reporting Tool

E-CO2

E-tjänst för rapportering av växthusgasutsläpp (t.o.m. 2020 års utsläpp):

E-CO2

Unionsregistret

Registret för handel med utsläppsrätter:

Unionsregistret

ETS-portalen

E-tjänst för  förbättringsrapportering:

ETS-portalen

E-tjänst för övervakningsmetodplan

E-tjänst för ändringar av tilldelning