E-tjänster för utsläppshandel

Här hittar du som berörs av handelssystemet (EU ETS) länkar till e-tjänster för utsläppshandel.

EU ETS Reporting Tool

E-tjänst för tillståndsansökan och övervakningsplaner:

EU ETS Reporting Tool

E-CO2

E-tjänst för rapportering av växthusgasutsläpp (t.o.m. 2020 års utsläpp):

E-CO2

Unionsregistret

Registret för handel med utsläppsrätter:

Unionsregistret

E-tjänst för övervakningsmetodplan

Säker uppladdning av filer

För att skicka filer med känsliga uppgifter till Naturvårdsverket kan vår tjänst för säker uppladdning av filer användas. Se vägledning nedan för instruktioner om hur uppladdning sker.

Vägledning – Naturvårdsverkets tjänst för säker uppladdning av filer (pdf 247 kB)