Ingen övergödning

Ingen övergödning

"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Når vi miljömålet?

Nej

Belastningen av näringsämnen minskar till en del havsbassänger medan den ökar till andra. Övergödning är fortfarande ett stort problem. Sämst förhållanden råder i centrala Östersjön. Åtgärder för att minska utsläpp av övergödande ämnen har gett resultat, men utsläppen behöver minska ytterligare för att vi ska närma oss målet. Återhämtningstiden i miljön är lång. Internationellt samarbete har stor betydelse.

Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2020Sidansvarig: Annemay Ek