Internationellt miljöarbete

Sverige behöver samarbeta internationellt i miljö- och klimatfrågor både för att uppnå Sveriges miljömål, bidra till de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 och för att uppnå internationella miljö- och klimatkonventioner.

Dagens miljöutmaningar är till stora delar gränsöverskridande och många av Sveriges miljöproblem kan inte lösas inom landet. Samtidigt påverkar svensk konsumtion och produktion miljön i andra delar av världen.

En ambitiös miljöpolitik såväl inom Sverige och EU som internationellt, är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra miljökvalitetsmål. Dessutom bidrar vi genom internationellt miljöarbete till genomförandet av de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030).

Sveriges och Naturvårdsverkets långa erfarenhet och kompetens inom miljöförvaltning och styrning gör att vi kan stödja och delta i utvecklingsarbeten i andra länder och bidra med expertkunskaper inom multilaterala institutioner och organisationer.