Internationellt miljöarbete

Naturvårdsverket bedriver internationellt miljösamarbete både bilateralt, med enskilda länder, och multilateralt i olika internationella organisationer.